THL on julkaissut turvaoppaan sosiaalihuollon toimintayksiköille ja asiakkaiden kodissa annettavia sosiaalipalveluja varten. Ohjeistuksessa käytetään sosiaali- ja  terveysministeriön  kehittämää fyysisten turvallisuusriskien hallintaan  tarkoitettua  mallia.
Ohjeistus on tarkoitettu kaikille kunnallisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla sosiaalihuollon tehtävissä  toimiville  sekä  sosiaalihuollon  toimintatiloja  suunnitteleville  ja  ylläpitäville  henkilöille. Tarkoituksena  on  myös  tukea  täydennyskoulutusta  ja luoda  pohja  yhtäläisten  fyysisten  riskien  hallinnan  käytänteiden  aikaansaamiseksi.
Ohjeistuksen  liitteinä  ovat  muun  muassa  kuvaus  johdon  osuudesta  riskienhallinnassa  ja  turvallisuussuunnittelussa, strategisten riskien arvioinnin malli, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan arvioinnin malli, riskikartta, turvallisuussuunnitelman sisällön malli sekä omavalvontaa koskevia määräyksiä.

Saarsalmi, Olli & Koivula, Riitta (2017) Näkökulmia sosiaalihuollon palvelujen turvallisuuteen

Ote teoksesta (TEEMA-kortit, Vantaan kaupunki)

Uhkaavassa tilanteessa
– huolehdi omasta turvallisuudestasi ja poistu asunnosta välittömästi. Poistumiseen ei tarvita asiakkaan hyväksyntää.
– jos et pääse poistumaan, pysy rauhallisena ja säilytä puheyhteys asiakkaaseen.
– hyvä, rauhallinen ja asiallinen vuorovaikutus on tärkein väkivaltaa ennaltaehkäisevä tekijä. Rauhallisuudella ja asiallisuudella voitat aikaa jatkotoimia varten tai apuvoimien saapumiseen.
– voit rauhoittaa tilannetta kysymällä asioita ja käyttämällä keskustelussa apuna esimerkiksi seuraavia lauseita: ”Kerro ihmeessä”, ”Hyvä, että otit puheeksi”, ”Ymmärrän hyvin, että olet tuohtunut”, ”Olenko ymmärtänyt oikein, että haluat”, ”Sovitaanko, että, tästä lähtien”, ”Olen pahoillani, pyydän anteeksi”.
– kerro asiakkaalle koko ajan aikeistasi.
– soita hätänumeroon 112 tai kollegalle, kuten olet lähtiessä sopinut. Kollegan tulee hälyttää poliisi paikalle, mikäli soittaja ei puhu mitään tai puhelun aikana ilmoittaa turvakoodin, esim. ”Oliko meillä tänään vielä kokous?”
– kiinnitä huomiota käytökseesi niin, että et näytä pelkoasi tai kiukkuasi; pidät katsekontaktin; et vähättele uhkaajaa tai tilannetta; et ryhdy väittelyyn vaan myötäile; et käännä selkääsi, pidä kädet näkyvissä, hyvä asento on olla sivuttain ja kädet rennosti yhdessä; et uhkaile vastatoimilla; jätät uhkaajalle tilaa ja säilytät hänen reviirinsä, pidä etäisyyttä 3-4 metriä, jos mahdollista.