Ihanteena olisi asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään monen ikäisten ihmisten ympärillä.” Näin todettiin Yhteinen koti maalla –hankkeen järjestämässä tilaisuudessa Haminassa, Simeon-Salissa 12.4.2017, jossa kokoonnuttiin keskustelemaan ikääntyneiden yhteisöllisistä asumisratkaisuista.  Paikalla oli 35 henkeä edustaen eri tahoja: Haminan kaupungin työntekijöitä, paikallisten eläkeläis- ja seniorijärjestöjen edustajia, vanhusneuvoston jäseniä ja muita seniori-ikäisiä asukkaita.

Tilaisuuden alussa kuultiin esimerkkejä, kuinka erilaisilla yhteisöllisen asumisen ratkaisuilla on tuettu ikääntyneiden turvallista kotona asumista ja arjessa selviytymistä. Suomesta esimerkkejä löytyy palvelukortteleista, ryhmärakentamisesta, seniorikylistä, seniorikommuuneista ja ikäihmisten perhehoidosta. Yhteinen koti maalla –hankkeessa etsitään ikäihmisille soveltuvia yhteisöllisen asumisen ratkaisuja, joissa on huomioitu tarvittavat asumisen palvelut, tekniset ratkaisut ja ikääntyneitä aktivoiva toiminta. Hankkeen alueina ovat Hamina ja Etelä-Karjala.

Haminalaisten seniorien ja ikäihmisten ajatukset ja toiveet tulevaisuuden asumisesta ovat hyvin samankaltaisia kuin muuallakin: kodilta odotetaan kodinomaisuutta, osa arvostaa keskustan palveluita, toiset luonnon läheisyyttä ja mahdollisuutta esimerkiksi puutarhan hoitoon. Yhteistä kaikille on kuitenkin mahdollisuudet vaikuttaa omiin asuinratkaisuihin ja ympäristöön. Asuinyhteisöön toivotaan monen ikäisiä ihmisiä. Osa arvostaa yksityisyyttä ja toiset olisivat valmiita asumaan tiiviimmässäkin asuinyhteisössä.

Tilaisuudessa nousi vahvasti esiin tarve kehittää ikääntyneiden yhteisöllistä toimintaa myös maaseutukylissä. Kyläkouluille ja kylätaloille toivottiin ikäihmisten liikuntatuokioita, kansalaisopiston harrasteryhmiä ja yhteistä ruokailumahdollisuutta oppilaiden tai päiväkotilasten kanssa.  Hanke lupasi ottaa koppia yhteisen ruokailumahdollisuuden selvittämisestä, sillä hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä maaseudulla ja hyödyntää olemassa olevaa rakennuskantaa.

Työskentely asian parissa Haminassa jatkuu. Vielä ennen kesää kootaan suunnittelutyöpaja, jossa suunnitellaan yhdessä alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa heidän tarpeistaan, toiveistaan, osaamisestaan lähtien yhteisöllisen asumisen toteutustapa Haminassa.

Yhteinen koti maalla -hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta ja sitä rahoittaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Tilaisuuden materiaali 12.4.2017

Lisätietoja:
Heini Maijanen, projektipäällikkö
heini.maijanen(at)socom.fi
puh. 050 325 0836