ELLAN (European Later Life Active Network) on laatinut tutkimuksen ikääntyneiden parissa työskenteleviltä vaadittavasta osaamisesta.
Dokumentti on käännetty 20 kielelle ja siinä ammattilaisen rooleihin kuvattiin 18 laajaa kompetenssia ja niihin liittyvät suoritusindikaattorit ja tulokset.
Nyt ELLAN on ehdolla AMK-päivien yhteydessä järjestetyssä TKI-kärjet -kilpailussa KV-hankkeiden sarjassa.

Dokumentti on nimeltään Eurooppalainen ydinosaamisen viitekehys ikääntyneiden kanssa työskenteleville sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.
Kiireisimmille lyhyesti:  ikääntyvien kanssa työskentelevien ammattilaisten odotetaan osoittavan toiminnassaan olevansa

1 asiantuntija (hallitsee tilannearvion, ongelman määrittelyn, suunnittelun, täytäntöönpanon ja toimenpiteet sekä arvioinnin)
2 vuorovaikutuksen osaaja (osaa rakentaa empatiaan, luottamukseen, kunnioitukseen ja vastavuoroisuuteen perustuvia positiivisia suhteita)
3 yhteistyössä toimija (työskentelee tehokkaasti yhdessä muiden ammattilaisten kanssa tavoitteena integroitu hoito ja palvelut)
4 organisoija (suunnittelee, järjestää ja koordinoi yli organisaatiorajojen)
5 hyvinvoinnin edistäjä (parantaa terveyttä ja hyvinvointia sekä lisää voimavaroja terveyden edistämiseen)
6 kehittäjä (jakaa tarkoituksenmukaista uutta näyttöön perustuvaa tietoa)
7 vastuullinen ammattilainen (noudattaa eettisiä ohjeita ja ammatin säädöksiä ja käyttäytyy ammatillisesti)

Katso tarkemmin http://ellan.savonia.fi/images/Finnish_ECCF.pdf