Nykytilan kartoituksen työkalun versio 1.1 on julkaistu 12.4.2017.

Työkalun versio 1.1 (Excel-taulukko)