Väestörekisterikeskus alkaa 2.5.2017 tuottaa varmennepalvelut sote-ammattikortteihin. Sote-ammattikortteja tarvitaan sosiaalihuollon Kanta-palvelujen I vaiheen käyttöönotoissa 2018. Jatkossa sote-ammattikorteilla kirjaudutaan sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmiin.

Sosiaalihuollon ammattihenkilö voi hakea ammattikorttia sitten, kun hänelle on myönnetty oikeus harjoittaa sosiaalihuollon ammattia tai tehty ammattinimikkeen käyttöoikeudesta merkintä Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Lisää tietoa asiasta Väestörekisterikeskuksen tiedotteessa 20.4.2017:
Tiedote: Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön tulee sirullinen sote-ammattikortti