Koodistopalvelutiedote 19/2017: Uusi luokitus Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi

 Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi -luokitus

Luokituksessa on sosiaalihuollon viisi yleistä palveluprosessia:

  • asian vireilletulokäsittely
  • palvelutarpeen arviointi
  • asiakkuuden suunnittelu
  • palvelun järjestäminen
  • palvelun toteutus