Asiakaslähtöisyys ja yksilöllisyys ymmärretään tehostetussa palveluasumisessa hyvän hoidon kulmakiviksi, ne kuitenkin ymmärretään väärin. Näin toteaa Jari Pirhonen väitöksessään ”Hyvä elämä vanhojen ihmisten ympärivuorokautisessa hoidossa: mitä ihmiset voivat tehdä ja olla”, joka tarkastettiin 19.5.
Pirhonen ottaa lähtökohdakseen Aristoteleen ajoista lähtien vallinneen näkemyksen, että hyvä inhimillinen elämä perustuu itsensä toteuttamiselle. Elämä on hyvää, kun ihmisellä on mahdollisuus käyttää omia kykyjään omien päämääriensä tavoitteluun. Tutkimuksen mukaan asukkaiden persoonan hukkuminen ei useinkaan ole tarkoituksellista, vaan johtuu ajattelemattomuudesta.

Asukkaiden persoonina tunnustetuksi tulemista vaikeuttivat asukkaiden näkymättömyys henkilöstön  silmissä, henkilöstön kiireinen aikataulu, asukkaiden standardikohtelu, dokumentaation roolin korostuminen ja liiallinen vastuun siirto henkilökunnan toimesta asukkaiden suuntaan.
Toisaalta asukkaiden persoonan tunnustamista tukivat yksityisyyden suojaaminen, aiempien tapojen ja harrastusten tukeminen, yhteinen leikinlasku ja asukkaiden kanssa väittely sekä heidän toiveidensa huomiointi.

Katso ET-lehden blogista ajatuksia Pirhosen tunnustavan hoitofilosofian käytännön soveltamisesta.