Lapinjärven kunnassa keskiössä ovat ihmisten tarpeet. Viehättävä, pieni n. 2760 asukkaan kaksikielinen Lapinjärven kunta lanseeraa vahvasti olevansa Suomen ensimmäinen ihmislähtöinen kunta. Tutustumiskäyntimme Lapinjärvelle 16.5.2017 osoitti, että kunnassa ihmislähtöisyyteen suhtaudutaan todella painokkaasti nykyhetken tekemisessä ja tulevaisuuden suunnitelmissa. Kunnan kehittämisen lähtökohtana ovat ihmisten tarpeet.

Lapinjärveä kehitetään myös vahvasti ikäihmisten kuntana. Lapinjärvi on mukana Täydentäen toimivaa hallituksen I&O-kärkihankkeessa (TÄYTYY –hanke) yhdessä Porvoon kaupungin, Eksoten ja Aalto yliopiston Sotera-instituutin kanssa. Lapinjärvelle kehitetään verkostomainen koko taajaman käsittävä muistiystävällinen, ihmislähtöinen keskusta-alue, joka toimii palvelukorttelina ja hyödyntää taajaman olemassa olevia toimintoja ja mahdollisuuksia. Mallin ideana on, että muistisairaat voivat liikkua vapaasti taajamassa ilman, että asukkaita lukitaan eristettyihin yksiköihin tai kortteleihin. Parhaillaan kunnassa tehdään käytännön tutkimusta, miten erilaisin keinoin muistisairaan asumista voidaan edistää normaaliympäristössä; minkälaista valaistusta tarvitaan ja opastusta liikkumista varten. Tarkoitus on ohjata liikkumista myös taiteen keinoin. Taide lisää kaikkien asukkaiden viihtyvyyttä, mutta toimii samalla ihmislähtöisenä tapana antaa vinkkejä muistisairaille alueella toimimiseen.

Lapinjärvellä toteutetaan osallistavaa yhdyskuntasuunnittelua kirkonkylän alueella ja siihen liittyy myös uudenlainen Lapinjärvitalon kehittäminen ikäihmisten tarpeisiin. Alueella sijaitsee lyhyellä välimatkalla ikäihmisten päiväkeskustoiminta, tehostetun palveluasumisen yksikkö, kirjasto, päiväkoti, esikoulu, koko kylän työhuone, ruokakauppa, rautakauppa, kukkakauppa hyvinvointipuisto lounaskahvila, apteekki, sosiaali- ja terveysasema, kampaamo, hammaslääkäriasema ja kirkko.

Lapinjärven kunnalla on myös meneillään Med Group Oy:n kanssa yhteinen kehittämishanke, jossa keskiössä ovat kotiin tuotettavat ihmislähtöiset palvelut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palvelut suunnitellaan ja tehdään verkostoissa ihmisten tarpeista lähtien. Palvelutoiveita on kartoitettu kaikilta +65-vuotiailta kuntalaisilta. Myös teknologia on kehittämistyössä vahvasti läsnä. Jo nyt jokaisella tehostetun palveluasumisen ja kotipalvelun piirissä asuvalla ikäihmisellä on käytössä ranteessaan hyvinvointikello. Se toimii perinteisenä turvarannekkeena ja lisäksi mittaa liikeaktiivisuutta ja hälyttää, jos käyttäjä kaatuu, menettää tajuntansa eikä kykene painamaan hälytysnappia.

Lapinjärvitalo – uusi konsepti ikäihmisten tarpeisiin

Lapinjärven kirkonkylälle suunnitellaan parhaillaan Aalto yliopiston kanssa yhteistyössä ikäihmisten tarpeisiin soveltuvaa uudenlaista talokonseptia. Lapinjärvitalo on puurakenteinen alle 50 neliöinen pientalo 1-2 hengelle. Ajatuksena on, että talo on helposti muunneltavissa ja tarvittaessa siirrättävissä ikäihmisen kunnon mukaan ja mahdollistaa näin asumisen elämän loppuun saakka. Suuri osa Lapinjärven ikäihmisistä asuu maaseudulla ja usein kynnys tuettuun asumiseen siirtymisessä on suuri. Ihmiset ovat tottuneet asumaan omassa rauhassa omakotitalossa. Lapinjärvitalo olisi pieni ja edullinen omakotitalo, joka voidaan ketjuttaa palvelukortteliksi, mutta se voidaan rakentaa myös erilliseksi omakotitaloksi. Tarkoitus on, että Lapinjärvitaloilla korvataan pikkuhiljaa vanhusten rivitaloja.

Yhteisöllisyyttä tuetaan

Ihmislähtöisyys ja yhteisöllisyys ilmenevät konkreettisesti Lapinjärvellä mm. hyvinvointipuiston toteuttamisena, Koko Kylän Työhuone –toiminnassa ja Ihku-rahan jakamisena.

Kuntalaiset ovat osallistuneet monin tavoin keskustassa sijaitsevan Hyvinvointipuiston kehittämiseen. Ideoita ja toiveita on kerätty keskustelutilaisuuksissa, kyselyillä ja piirustustehtävillä. Yhteisöllisyys tulee toteutumaan puistossa yhdessä olona ja yhdessä tekemisenä sekä sukupolvien kohtaamisena. Nuorille on suunnitteilla puistoon ihan oma maitolaituri hengailuun.

Kylän Työhuone on kirjaston toisessa päässä sijaitseva kuntalaisten avoin tekemisen tila. Työhuone on talkootyöllä tehty ja toimintaa pyörittää aktiiviset vapaaehtoiset. Työhuoneessa järjestetään kerhoja ja toimintaa sen mukaan, mitä ihmiset itse 
osaavat ja haluavat opastaa muille. Kunta maksaa tilasta koituvat kustannukset ja hoitaa palkkatuella työllistetyn henkilön työnantajatehtävät. Koko Kylän Työhuone voitti vuonna 2016 Uusimaa –palkinnon.

Ihku-raha on kenen tahansa yksityishenkilön, yhdistysten tai yritysten helposti haettava tuki lapinjärveläisten hyvinvoinnin lisäämiseen. Tuen suuruus on 300 euron suuruinen. Hakemukset käsittelee ja tuen myöntää kunnan johtoryhmä. Vuonna 2017 tukea myönnetään 20 eri kohteeseen. Tukea on myönnetty mm. erityislasten vanhempien hyvinvointi-iltojen järjestämiseen, pakolaisten kotouttamiseen, tietokoneajokortti-koulutuksiin, ympäristötaideteokseen, yö-luisteluun jne. Ihku-raha on aivan loistava tapa tukea kuntalaisten omaehtoista toimintaa ja aktiivisuutta, joilla saadaan myönteisiä vaikutuksia alueen yhteisöllisyyteen.

Lapinjärven kunnan kehittämistyössä on vahva tulevaisuusnäkökulma, unohtamatta kenelle työtä tehdään. Tästä ihmislähtöisestä ajattelutavasta monessa kunnassa voitaisiin ottaa oppia. Kannattaa ehdottomasti lukea lisää http://ihkulapinjarvi.blogspot.fi/p/tervetuloa.html

 

Yhteinen koti maalla –hankkeen projektipäällikkö
Heini Maijanen