Xamkilta on ilmestynyt Taidetta työn kehittämiseen -julkaisu.
Julkaisu rakentuu kokeilukulttuurin perusidealle, joka on se, että kokeilu epäonnistuu vain silloin, kun siitä ei opita mitään. Artikkeleista voi hyvin tunnistaa kokeilukulttuurin peruselementit: tavoitteen sekä ongelman tunnistamisen ja ymmärtämisen, valmistautumisen, ideoinnin ja oletukset sekä arvioinnin ja oppimisen.

Pari poimintaa:

Muistorasia psykogeriatrisen hoitotyön keinona
Erja Lehtimäki & Maria Uschakoff-Brix
Kuvaus psykogeriatrisen osaston asiakkaana olevan 98-vuotiaan muistorasiatyöskentelystä

Matka kohti aistihuonetta
Mervi Hasa
Nuorille kuntoutujille suunnatun aistihuoneen opetuksia voi soveltaa myös vanhustyössä

Muita artikkeleita mm:
Räpillä työyhteisö kehittää, raportoi ja tiedottaa
Valokuva tiimityön kehittämisen välineenä
Kouluviihtyvyyttä parantamassa – tulevaisuusverstaat oppilaiden äänitorvena
Esteettiset luontokokemukset mielenterveyskuntoutumisessa