Vanhoilla ihmisillä laihuus on vaarallisempaa kuin lihavuus toteaa Inna Lisko väitöksessään ”Lihavuus vanhoista vanhimmilla : Kehon painoindeksin ja vyötärönympäryksen yhteys toimintakykyyn ja kuolleisuuteen”, joka tarkastettiin 17.4.
Keskivartalolihavuus oli kuitenkin yhteydessä niin kuolleisuuteen kuin heikompaan toimintakykyyn etenkin naisilla.

Epilepsian hoitoon on julkaistu laajasti erilaisia suosituksia, mutta niissä ei ole erityisiä hoito-ohjeita iäkkäille potilaille. Vanhojen epilepsialääkkeiden käyttö on ongelmallista, koska niillä on runsaasti yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Näin toteaa Emmi Bruun väitöksessään ”Epilepsian lääkehoidon erityispiirteet ikääntyneillä: ensimmäisen lääkehoidon valinta, potentiaaliset interaktiot ja kohtauksettomuuden saavuttaminen”, joka tarkastettiin 13.5.
Tulosten perusteella useimmat iäkkäät epilepsiaa sairastavat potilaat saavuttavat kohtauksettomuuden ja saavat hyvän hoitovasteen ensimmäisestä lääkehoidosta.

Keski-ikäisillä miehillä havaittiin 20 vuoden seurannan aikana, että vaikeus saada unta tai pysyä unessa oli yhteydessä myöhemmin lisääntyvään dementiariskiin. Näin toteaa Maria Luojus väitöksessään ”Uni ja terveys ikääntyvillä miehillä”, joka tarkastettiin 19.5.
Puutteellisen unen välittömät vaikutukset näkyvät muistia vaativien toimintojen heikentymisenä, energiatarpeen ja solustressin lisääntymisenä sekä matalampana sydämen sykkeenä ja kehon lämpötilana. Pitkäaikaisten uniongelmien on havaittu sekä edeltävän kroonisia sairauksia, kuten sydän- ja verisuonisairauksia, syöpää ja dementiaa, että esiintyvän niiden yhteydessä. Lisäksi on todettu, että lyhyt- ja pitkäunisilla on suurentunut kuolleisuusriski.
Keskimääräistä eli noin 7–7,5 tuntia pitempi tai lyhyempi uni oli yhteydessä myös lisääntyneeseen keuhkosyöpäriskiin, vaikka tupakointi ja muut elintapatekijät vakioitiin.