Kotihoidossa ja vanhainkodeissa henkilöstö koki työnsä kiireisemmäksi kuin palveluasumisessa tai terveyskeskuksen vuodeosastolla. Kaikilla on kuitenkin yhteinen huoli siitä, että työtä ei ehdi tehdä niin hyvin kuin haluaisi. Kotihoidossa jopa puolet työntekijöistä koki, ettei ehdi tekemään työtä kunnolla tai että joutuu ottamaan vastaan tehtäviä ilman riittäviä resursseja.

Kurkkaa mitä vanhuspalveluissa vastattiin (n=2103) esimerkiksi tähän väittämään: ”Minun on joissakin tilanteissa toimittava vastoin sääntöjä tai toimintaperiaatteita saadakseni tehtävän suoritettua”.

Vehko, T; Sinervo T; Josefsson, K. Henkilöstön hyvinvointi vanhuspalveluissa – kotihoidon kehitys huolestuttava. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).