Sähköinen ilmoittautuminen Kansa-koulu-hankkeessa järjetettäviin 2. vaiheen kirjaamisvalmentajien valmennuksiin on päättynyt.

Osa syksyllä alkavista ryhmistä on jo täynnä, mutta vapaita paikkoja voi vielä kysellä aluekoordinaattoreilta.