Avaa koko artikkeli tästä.

TIIVISTELMÄ 

Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut. Kasvu on huomioitava palveluissa, tiukan taloustilanteen asettaessa reunaehtoja. Kotoutumista edistäviä palveluja on uudistettava, tehostettava ja vaikuttavuutta parannettava. TE-toimiston järjestämä kotoutumiskoulutus kielen ja yhteiskunnallisten taitojen opettajana on tärkeä osa maahanmuuttajan alkupalvelua. Kotoutumiskoulutuksissa esiintyvät koulutuksen keskeytymiset kasvattavat kotoutumisen kokonaiskustannuksia, hidastavat kotoutumisprosessia sekä passivoivat maahanmuuttajaa, mikäli keskeytymisen syynä ei ole työllistyminen, koulutukseen tai muuhun kotoutumista edistävään palveluun siirtyminen.

Kaakkois-Suomen TE-toimistossa selvitettiin opinnäytetyönä, kuinka paljon ja mistä syistä kotoutumiskoulutuksen keskeytymisiä tapahtui vuosina 2014–2016. Tarkasteluvuosien aikana kotoutumiskoulutus keskeytyi 21 %:lla koulutukseen hyväksytyistä. Keskeytymisen syiksi osoittautuivat työllistyminen (n. 11 %), toiseen koulutukseen siirtyminen (n. 25 %) ja muu syy (n. 66 %). Yleisin muuta keskeytymisen syytä selittävä tekijä olivat terveydelliset syyt, n. 31 % tapauksista.

Maahanmuuttajien terveydentilasta ja terveydellisten ongelmien vaikutuksesta kotoutumisprosessissa tarvitaan lisää tietoa. Lisää tietoa ja osaamista tarvitaan traumataustasta johtuvien psyykkisten oireiden tunnistamiseen ja eteenpäin ohjaamiseen pakolaistaustaustaisten asiakkaiden määrän lisäännyttyä. Moniammatillista yhteistyötä ja vastuunjakoa kotouttamistyössä tulisi kehittää ja selkeyttää ja tietoa jakaa, jotta kotoutumisprosessista tulisi aukoton ja koko matkan kotoutumista tukeva. Palveluihin ohjaamisen tulisi olisi kohdennettua ja oikea-aikaista.

Avaa koko artikkeli tästä.