Teema1: Asiakkaat mukaan aikuissosiaalityön kehittämiseen asiakasraati toiminnan avulla
Teema2: Lapsiperheiden asumisen ongelmien käsittely sosiaalitoimessa

Paikka: Saimaan ammattikorkeakoulu, A3014, Skinnarilankatu 36, 53850 Lappeenranta

Aika: 6.10.2017 klo 9.00 – 11.00

Ohjelma:
klo 9-10 Nina Joaksen, sosionomi ylempi amk opinnäytetyön Asiakasraadin kehittäminen Porvoon aikuissosiaalityöhön pohjalta alustus ja keskustelu: Asiakkaat mukaan aikuissosiaalityön kehittämiseen.
klo 10–11 Antti Sarantauksen, lisensiaattityön Lapsiperheiden asumisen ongelmien käsittely sosiaalitoimessa pohjalta alustus ja keskustelu: Mitä työmenetelmiä ja orientaatioita sosiaalitoimen työtekijöillä on käytössään lapsiperheiden asumisen ongelmissa ja miten näitä työmenetelmiä ja orientaatioita työssä on käytetty.

Tilaisuus on osa valtakunnallisen PROSOS –uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa hankkeen toimintaa ja järjestetään yhteistyössä Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Ennakkoilmoittaudu 25.9.2017 mennessä tästä linkistä:

https://www.webropolsurveys.com/S/0625C3D501FA0D71.par

Lisätietoja: Pirkko Haikara, p. 040 830 6318, pirkko.haikara@socom.fi

Lataa ohjelma pdf-muodossa tästä linkistä