Tulevaisuuden hyvinvointityössä tarvitaan verkosto-osaajia ja kohtaamisen huippuammattilaisia. Sosiaalialan työ on nivoutumassa osaksi laajaa monialaista verkostoa. Alan ammattilaisten odotetaan jatkossa toimivan sekä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen asiantuntijoina että palvelurakenteiden kehittäjinä. Työssä tarvitaan taitoja ja keinoja, joilla edistetään kansalaisten hyvinvointia ja tuotetaan turvallisuutta luovia yhteiskunnallisia rakenteita. Näin toteaa raportissaan sosiaalialan tulevia osaamistarpeita ennakoinut työryhmä. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan jäsenistä ja muista alan asiantuntijoista. Ryhmässä oli mukana myös sosiaalialan osaamiskeskusten edustus. Avaa raportti tästä linkistä.