Luumäellä ollaan kaavoittamassa uusia eri ikäisten asukkaiden asutusalueita ja alueiden suunnittelussa halutaan kuulla kuntalaisten ajatuksia ja toiveita tulevaisuuden asumisesta. Näitä ajatuksia Luumäki on lähtenyt selvittämään kaikille avoimen kyselyn muodossa.

Kunta selvittää yhdessä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin Yhteinen koti maalla –hankkeen kanssa asukkaiden toiveita ja tarpeita tulevien asuinalueiden suhteen. Vastauksia kerätään kaikilta asukkailta sähköisellä kyselylomakkeella 2.-31.10.2017 välisenä aikana, mutta kysely on mahdollista täyttää myös paperimuodossa esimerkiksi kirjastoissa, kunnantalolla, apteekissa, hyvinvointiasemalla, Mäntykodilla, päiväkodeissa ja Kahvipakarilla. Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat keräävät vastauksia myös Vanhustenviikon tapahtumissa. Paperiset kyselylomakkeet voi palauttaa kunnantalon infopisteeseen.

Kyselyssä kartoitetaan muun muassa kuntalaisten käyttämiä palveluja, käytössä olevia kulkuneuvoja ja asuinoloja nyt sekä tulevaisuudessa. Vastaamalla kyselyyn voi osallistua myös kolmen Luumäki-tuotepaketin arvontaan.

Osallistu ja vaikuta millaisella Luumäellä haluat vastaisuudessa asua!

Linkki sähköiseen kyselyyn TÄSTÄ.