Sosiaali-ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen työnjaon kohdistaminen ja tehostaminen SOTE-reformissa. Valtionneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 66/2017 ( Selostusta)Sosiaali- ja terveydenhuollon työnjako on eriytynyttä ja asiakaslähtöisyyden toteutuminen edellyttää työn uudelleenjakoa. Uudessa työjaossa tavoitteena tulee olla kaikkien sote-ammattiryhmien osaamisen maksimointi osana hoidon ja palvelun toteuttamista. Tutkimushankkeessa toteutettiin kaksi laajaa kirjallisuuskatsausta, dokumenttianalyysi, empiirinen kysely, asiantuntijahaastattelu sekä rekisteritutkimus. Nykyisen, ammattiryhmälähtöisen työnjaon riskinä on työn päällekkäisyys sekä asiakkaan näkökulmasta aukot hoidossa ja palveluissa. Näiden aukkojen suurin aiheuttaja on tietämättömyys toisten ammattiryhmien tai organisaatioiden toiminnasta ja tehtävistä. Lyhyellä aikavälillä tulisikin kehittää työnjaon kokeiluja ja toimintamalleja, joissa ammattiryhmien perinteisiä tehtävänkuvia voidaan ylittää ja ammattiryhmien limittynyt työ on mahdollista. Avaa selvitys tästä linkistä.