Jenni Kulmala avaa toimittamansa uuden teoksen – Parempi vanhustyö – kertomalla, kuinka lähes kaksi vuosikymmentä sitten hän näki miten vanhustyötä johdetaan hyvin ja vanhusta hoidetaan yksilöllisesti. Tämä tapahtui Pohjois-Norjassa.
”Olen kuitenkin nähnyt myös sen, että tiukkojen rutiinien puute ei luo kaaosta, ei lisää kiirettä eikä aiheuta henkilökunnassa ahdistusta”.

Osa teoksen keinoista on ilmiselvyydessään nerokkaita: vanhustyön esimiesten on syytä huomioida ne asiat (vanhukset itsessään, aiemmat positiiviset kokemukset vanhustyöstä, työn palkitsevuus), jotka tuottavat henkilöstölle iloa ja onnistumisen tunteita. Jos ihminen kokee arvostusta työssään, hän ei yleensä kärsi motivaation puutteesta.
Steve Jobsin sanoin: ”Ei ole mitään järkeä palkata älykkäitä ihmisiä ja kertoa sitten heille mitä heidän tulisi tehdä. Me palkkaamme älykkäitä ihmisiä, jotta he voivat kertoa meille, mitä meidän tulisi tehdä”. Jokainen voi miettiä toimintaansa, osaamistaan ja arvonantoa tätä viisautta vasten.

Osa teoksessa esiteltävistä keinoista vaikuttaa sinänsä yksinkertaisilta mutta niiden noudattaminen käytännössä onkin jo ammattiosaamista. Esimerkiksi CEV-malli (Corporal Ethical Virtues), joka pohjautuu perinteisen hyve-etiikan malliin. Keskeisiä asioita ovat sääntöjen selkeys, johdon esimerkki, toteutettavuus ja organisaation tuki sekä läpinäkyvyys, keskusteltavuus sekä se, että toiminnalla uskotaan olevan seurauksia. Viimeisin kohta tarkoittaa, että epäeettisestä käytöksestä rangaistaan ja eettisestä toiminnasta palkitaan.

Teoksessa on yksinkertaista ohjetta, kuten ruoka- ja kahvitaukojen lisäksi järjestettävät 1-3 minuutin mikrotauot. Työntekijän pitää saada sijoittaa mikrotaukonsa juuri ennen voimakasta väsymystä tai välittömästi kuormitushuipun jälkeen, ja elpyä tekemällä jotain omalle työlleen vastakkaista kuten venytellä tai olla vaan ihan rauhassa.

Toisaalta teoksessa on kokonaisvaltaisempaa ohjetta, kuten lean-johtamisen periaatteet. Lean-johtamisessa pyritään sujuvuuteen (esimerkiksi vähentämään sitä, että asiakkaalta tiedustellaan useaan kertaan samat taustatiedot). Keskeistä on tehdä työ näkyväksi, alkuun vaikka post-it -lappuja hyödyntämällä.

Teos on suunnattu vanhustyön johtajille, ja se tarjoaa konkreettisia menetelmiä joilla hoidon laatua ja hyvää elämää voidaan tukea. Mutta teokseen kannattaa tarttua jokaisen, joka haluaa kehittyä työssään ja tukea työyhteisöään – myös esimiestään tämän haastavassa tehtävässä.

Kulmala, Jenni (toim.) Parempi vanhustyö – Menetelmiä johtamisen kehittämiseen. PS-Kustannus 2017.