Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry (Kava) valitsi 30.10.2017 seminaarissaan parhaan pro gradu -tutkielman.
Sarivaara, Sofia (2016) Kuoleman rajoilla sairaalassa

Kotona vanheneminen on Suomessa kulttuurinen ideaali jolloin laitosten tarve ja tarkoitus ovat muuttuneet. Niihin tullaan yhä vanhempina ja huonokuntoisempina. Voi sanoa, että laitoksista on tullut kuoleman paikkoja ja kuolema on laitostunut.
Palkitussa tutkielmassa tarkastellaan terveyskeskussairaalassa työskentelevien ammattilaisten näkemyksiä laitoskuolemasta.
Hoitajat kokevat vaikeiksi ensinnäkin tilanteet, joissa kuolema tapahtuu niin, ettei siihen ole mahdollista valmistautua ja varautua. Potilas voidaan siirtää osastolle kuoleman viime vaiheissa, hän voi kuolla keskelle kodin, päivystyksen ja osastojen välistä ”ambulanssirallia”.
Toisekseen hoitajat kokevat vaikeiksi tilanteet, joissa heidän ei ole mahdollista luoda osastolle hyvän kuoleman edellytyksiksi miellettyjä olosuhteita, kuolemanpiiriä.
Tutkielmassa tehdään ehdotuksia (15kpl) kuolevan potilaan hoidon kehittämiseksi terveyskeskussairaaloissa.

Tutkija esittelee tutkielmansa tulokset lyhyesti (alkaen kohdasta 3h47min)