EU:n Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön keväällä 2018.  Vammaiskortti käyttöön -infotilaisuus järjestetään 4.12. klo 12.30-15 Helsingissä. Tilaisuus on täynnä, mutta sitä voi seurata myös verkon välityksellä Vammaiskortin Youtube-kanavalla https://www.youtube.com/channel/UCARPm2pcBrkB67OpF1ykC4Q klo 12.30 lähtien.

Tilaisuudessa kerrotaan kaikki olennainen EU:n Vammaiskortista: Kuka voi halutessaan saada kortin, miten korttia voi hakea itselleen ja mitä hyötyä kortista on kortin käyttäjille sekä palveluntarjoajille. Näkökulmiaan asiaan tulevat kertomaan eri alojen asiantuntijat, kortin tulevat käyttäjät sekä palveluntarjoajat. Tilaisuuden ohjelma löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta http://www.kvps.fi/tapahtumat/eun-vammaiskortti-kayttoon


 

EU:n Vammaiskortti (EU Disability Card) tulee Suomessa käyttöön vuoden 2018 keväällä. EU:n Vammaiskortilla vammaiset ihmiset voivat Suomessa ja muissa EU-maissa todentaa vaivattomasti vammaisuutensa tai avustajan tarpeensa matkustaessaan esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla ja osallistuessaan liikunta- ja kulttuuritapahtumiin. Tällä hetkellä käytännöt vaihtelevat alueellisesti, ja tilanne voi olla palveluntuottajille ja vammaisille ihmisille sekava. Yhtenäisen kortin kehittämisellä halutaan edistää ihmisten yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja liikkuvuutta Euroopassa.

Kortin toimeenpanoa on valmisteltu Euroopan komission rahoittamassa Vammaiskortti-hankkeessa helmikuusta 2016 lähtien useiden toimijoiden yhteistyönä. Kehittämistyössä on ollut mukana laaja joukko vammaisjärjestöjä, palveluntarjoajia, Sosiaali- ja terveysministeriö, Kela sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Vammaiskortin toimeenpanon koordinoinnista vastaa Kehitysvammaisten Palvelusäätiö.

Vammaiskorttia voi Suomessa hakea n. 300 000 ihmistä

Vammaiskortti-hankkeen aikana on määritelty ne perusteet, joilla kortti myönnetään. Vammaiskorttia voivat ensimmäisen kolmen vuoden kokeilujakson (2018-2020) aikana hakea ne henkilöt, joilla on kriteeristön mukainen olemassa oleva virallinen päätös avun ja tuen tarpeesta. Kortin saamiseksi ei tarvita uutta tai erillistä päätöstä tai arviota. Listaus korttiin oikeutettavista päätöksistä on nähtävillä osoitteessa www.vammaiskortti.fi. Korttiin oikeutettuja on Suomessa arviolta n. 300 000 henkilöä. Osalla korttiin oikeutetuista henkilöistä on mahdollisuus saada korttiin merkintä A (avustaja/assistant). Kriteeristöä kehitetään ja tarvittaessa muokataan kokeilujakson ajan.

Tarkempi Vammaiskortin aikataulu ja ohjeet kortin hakemiseksi ilmoitetaan alkuvuodesta 2018.

Vammaiskorttikohteita etsitään

EU:n Vammaiskortin avulla innostetaan eri alojen palveluntarjoajat kehittämään asiakaspalveluaan yhä saavutettavammaksi. Palveluntarjoajat voivat ilmoittaa oman palvelunsa Vammaiskorttikohteeksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vammaiskortti@kvps.fi. Vammaiskorttikohteissa etsitään ratkaisuja parempaan asiakaspalveluun huomioimalla vammaiset ihmiset yhtenä tärkeänä asiakasryhmänä. Lista tämänhetkisistä tulevista Vammaiskorttikohteista on näkyvissä sivulla www.vammaiskortti.fi.

Lisätiedot kaikkiin korttiin liittyvissä asioissa:
Katri Malte-Colliard ja Petra Tiihonen
vammaiskortti@kvps.fi / p. 0207 713 530
facebook.com/vammaiskortti
twitter @vammaiskortti
instagram @vammaiskortti
www.vammaiskortti.fi

Tietoa EU:n Vammaiskortista

  • EU:n Vammaiskortti on vapaaehtoinen kommunikoinnin ja osallistumisen apuväline.
  • Kortilla ei saa sosiaalietuuksia.
  • Kortissa on henkilön valokuva, hologrammitunniste sekä nimi ja syntymäaika.
  • Kortin kääntöpuolelle on mahdollista valita symboleita ja QR-koodi, jonka taakse kortin käyttäjä voi itse tallentaa tietoja omasta avun ja tuen tarpeestaan.
  • Vammaiskortti tulee Suomessa käyttöön keväällä 2018. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.
  • Vammaiskorttia eivät voi hakea kaikki. Suomessa korttia voi halutessaan hakea n. 300 000 ihmistä.
  • Kortin saamisen edellytyksenä on, että hakijalla on jo olemassa jokin seuraavista virallisista päätöksistä: Kelan alle 16-vuotiaan vammaistuki, Kelan 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, Kelan eläkettä saavan hoitotuki, Kuulovammaisen tulkkauspäätös (A), Kuulo- ja näkövammaisen tulkkauspäätös (A), Puhevammaisen tulkkauspäätös (A), Omaishoitosopimus (A), Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalvelupäätös, Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuen päätös (ns. kuljetuspalvelupäätös), Päätös saattajapalvelusta (A), Vammaispalvelulain mukainen palveluasumispäätös (A), Henkilökohtainen apu -päätös (A), Päivätoimintapäätös, Erityishuolto-ohjelman mukainen päätös ja siihen liittyvät palvelut (A) (A)= korttiin tulee myös A=avustaja merkintä, jolla voi halutessaan todentaa avustajan tai tukihenkilön tarpeen tai mukanaolon. n. 80 000 henkilö on oikeutettuja A-merkintään.
  • Vammaiskortti-hakemus tullaan laittamaan vireille Kelassa. Kela ei tee tarveharkintaa. Kelassa ainoastaan tarkistetaan, että hakijalla on tarvittava virallinen päätös kortin hakemiseksi.
  • Kortin hakemisen yhteydessä peritään nimellinen maksu.
  • Ajankohtainen tieto EU:n Vammaiskortista löytyy sivulta www.vammaiskortti.fi