Ylimmän ammattiryhmän henkilöt käyttivät muita ammattiryhmiä useammin yksityisesti tuotettuja pitkäaikaishoidonpalveluja. Näin toteaa Linda Enroth väitöksessään ”Terveyden sosiaalinen eriarvoisuus hyvin vanhoilla : Sosioekonomiset erot terveydessä, toimintakyvyssä, kuolleisuudessa ja pitkäaikaishoidon käytössä 90+ -vuotiailla”, joka tarkastettiin 1.12.

Väitöskirjatutkimuksessa havaittiin sosioekonomisia eroja terveydessä, toimintakyvyssä, kuolleisuudessa sekä pitkäaikaishoidon käytössä 90-vuotiailla tamperelaisilla. Sosioekonomisen aseman osoittimina olivat ammattiasemaan perustuva luokka sekä koulutustaso. Terveys oli asteittain sitä parempi mitä korkeampi sosioekonominen asema oli.

Sosioekonomiset terveyserot ovat syvään juurtuneet, sillä tutkimuksessa niitä havaittiin useilla eri terveyden indikaattoreilla väestössä, joka on elänyt yli keskimääräisen elinajanodotteen ja on siten valikoitunut joukko. Erot elinolosuhteissa ja työelämässä niin sosiaalisessa kuin materiaalisessa ympäristössä vaikuttavat terveyseroihin läpi elämän. Hyvin vanhojen sosioekonomisten terveyserojen kaventamisen tulisi siksi kohdistua yleisesti sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseen kaikissa ikävaiheissa.

Väitöskirjatutkimuksen aineistona oli Tervaskannot 90+ -tutkimus (eli poikkileikkausaineistoja vuosilta 2001, 2003, 2007 ja 2010).