Pilottien havainnot sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen, kansallisten prosessikuvausten mukaisten prosessien ja asiakasasiakirjojen käyttöönotosta on koottu Prezi-esitykseksi, jonka suora osoite on tässä https://prezi.com/p/3yuqqc2haae-/  . Esitys löytyy myös Kansa-koulu-hankkeen pääsivun oikeasta laidasta ’Toiminta- ja tietomääritysten toimeenpanon’ alta ’Pilottien hyvät käytännöt’.

Havainnot on luokiteltu hyötyihin, haasteisiin ja ratkaisuihin. Osa havainnoista koskee ainoastaan tiettyä pilottiorganisaation käyttämää asiakas- tai potilastietojärjestelmää, joten havaintoja on ryhmitelty myös tietojärjestelmittäin. Prezi-esitys sisältää myös arvion sosiaalihuollon valtakunnallisten luokitusten ja määritysten käyttöönottoon tarvittavasta ajasta.