THL on päivittänyt sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston. Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto. Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä, versio 4.0 on julkaistu THL:n internetsivulla ’Käsitemalli ja sanastot’ 22.12.2017.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versioon 4.0 on päivitetty ja täydennetty erityisesti asiakkuuteen, asiaan, sosiaalihuollon palveluprosesseihin ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä. Päivitykset olivat tarpeen asiakasasiakirjarakenteiden ja asiakastietoihin liittyvien luokitusten kehitystyön vuoksi. Sanastosta on esimerkiksi poistettu sosiaalihuollon asiakaskertomukset. Sanastoon on lisätty uudet asiakaskertomusmerkintä-asiakirjat. Lisäksi joitain sosiaalipalvelujen, taloudellisten luokitusten ja yleisiä sosiaalialan käsitteitä on päivitetty.
Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto sisältää noin 630 suomenkielistä käsitettä, niiden määritelmät ja täydentäviä huomautuksia. Sanasto antaa suositukset käytettävistä termeistä. Lisäksi sanastossa on useita käsitejärjestelmäkaavioita, jotka havainnollistavat käsitekokonaisuuksia. Sanaston versiossa 4.0 käsitejärjestelmäkaavioiden esitystapa on muutettu. Versiossa 4.0 kaaviot ovat UML-muodossa (Unified Modeling Language).

Linkit:
Käsitemalli ja sanastot (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen)
Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto. Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä, versio 4.0 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)