Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikkö (CoE AgeCare) järjestää avausseminaarin perjantaina 2.3.2018 klo 12–16 Helsingissä osoitteessa Unioninkatu 35, sali 116. Seminaari on avoin kaikille kiinnostuneille, mutta rajatun paikkamäärän vuoksi ilmoittautuminen on tarpeen viimeistään 28.2.2018 mennessä. Ilmoittautumiseen pääsee tästä: https://goo.gl/forms/dPs9Gfdiezkvjv8y2

Seminaarissa julkaistaan NORDCARE-seurantatutkimuksen tulokset, joissa vertaillaan vanhustyön olosuhteiden muuttumista Suomessa kymmenen vuoden ajanjaksolla sekä tehdään vertailuja muihin Pohjoismaihin. Avausseminaarin ulkomaisena puhujana on professori Marta Szebehely. Hän kertoo Ruotsin vanhustenhoidon yksityistämisestä syntyneistä kokemuksista, joista sote-Suomen on syytä ottaa oppia.

Seminaaria odotellessa voi kerrata mitä alan pelastajaksi nostettu digitalisaatio eli palveluiden muuttaminen sähköiseksi tarkoittaa ikäihmisten näkökulmasta. Ikäteknologiakeskuksen vuonna 2017 keräämä aineisto (n=866) osoittaa, että lähes puolet vastaajista ei ole koskaan asioinut verkossa. Digiosaaminen kuitenkin yleistyy, sillä 65-74-vuotiaista 74% käyttää internetiä. Suositukset saada ikäihmiset mukaan digitalisaatioon ovat: ikäihmisiä on kuultava palveluja kehitettäessä, palvelujen tulee olla toimintavarmoja ja helppokäyttöisiä, palvelujen on oltava maksuttomia tai kohtuuhintaisia, ikäihmisille on tarjottava riittävää tukea ja neuvontaa – myös kasvokkain.