Hyvää alkanutta vuotta!

Omaishoitoperheen läheisten ja lähiverkoston mukaan ottaminen hoivatilanteeseen on omaishoitajan kannalta merkittävää. Tässä suhteessa on sekä viranhaltijoilla että järjestöjen toimijoilla paljon tehtävää. Yhdeksi apuvälineeksi on julkaistu opas, johon on koottu aiheeseen liittyvää tietoa sekä kuvaus omaishoidon tilanteesta Suomessa. Oppaassa on myös linkkejä lisätiedon lähteille.