Vanhustyössä tarvittaisiin enemmän gerontologista mielikuvitusta eli kykyä kyseenalaistaa arjen itsestäänselvyydet. Näin toteaa Sointu Riekkinen-Tuovinen väitöksessään ”Sosiokulttuurista vanhustyötä paikantamassa: tutkimus erilaisissa vanhusten asumisympäristöissä”, joka tarkastettiin 2.2. Väitös osoittaa, että fyysinen perushoito dominoi ja aikatauluttaa vanhustyön arkea sosiokulttuuristen ulottuvuuksien jäädessä toissijaiseksi.

Katso myös:
Muistisairaat potilaat ovat alttiita akuutille deliriumtilalle ja suuri osa deliriumtilaan sairastuneista sairastuu dementiatasoiseen muistisairauteen muutamien vuosien kuluessa. Eeva Höltän väitöskirjan tavoitteena oli selvittää neuropsykiatrisia oireita sekä akuuttiin deliriumtilaan sairastuneilla että muistisairailla.

Yksinkertaisilla verikokeilla voidaan ennustaa muistisairausriskiä nykyistä tarkemmin, toteaa Juho Tynkkynen väitöksessään.
Tutkimuksessa selvitettiin sydän- ja verisuonisairauksiin liitettyjen veriarvojen käyttöä dementiariskin ennustamisessa. Tulosten perusteella sydämen vajaatoimintaa kuvaava peptidi parantaa dementiariskin ennustetta jopa kymmenen vuoden päähän ja sydänlihaksen hapenpuutetta ilmaiseva troponiini jopa 20 vuoden päähän.
Mainittujen veriarvojen tarkkuutta ja kustannustehokkuutta muistisairauksien riskinarvioinnissa tulee tutkia vielä tarkemmin ennen käyttöönottoa potilastyössä.

Sepelvaltimotauti on Suomen merkittävin kansansairaus ja maailmanlaajuisestikin yleisin aikuisten kuolinsyy. Sepelvaltimotautia sairastavat potilaat kokevat sitoutuvansa hyvin hoitoonsa, mutta heidän terveyskäyttäytymisensä ei ole hoitosuositusten mukaisella tavoitetasolla, toteaa Outi Kähkönen väitöksessään. Lähes 16 prosenttia heistä tupakoi säännöllisesti. Vain joka kymmenes syö riittävästi kasviksia, 41 prosentilla alkoholinkäyttö on suositusten rajoissa ja 42 prosenttia harrastaa liikuntaa suositusten mukaisesti.

Hyvä hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskyky vähentää keuhkosyövän ja syöpäkuoleman riskiä, toteaa Paul Pletnikoff väitöksessään. Kohonnut elimistön tulehdustila puolestaan lisää riskiä. Matala suorituskyky ja kohonnut tulehdustila yhdessä nelinkertaistavat keuhkosyöpäriskin.
Miehillä, joiden suorituskyky oli huono, oli kolminkertainen keuhkosyövän ilmaantumisen riski verrattuna miehiin, joiden suorituskyky oli hyvä. Vapaa-ajan kuntoliikunnan määrällä ei ollut vastaavaa yhteyttä syöpäriskiin.