Eloisa ikä -ohjelmassa (2012-2017) tehdyissä tutkimuksissa osoitettiin, että hyvinvointi ja osallisuus kohenivat, yksinäisyys väheni.
Tutkimustuloksiin voi tutustua kirjan, koosteiden ja mediauutisoinnin muodossa Eloisa ikä -sivuilla. Samasta paikasta löytyvät myös teemoittain ryhmitellyt ”Eloisat helmet”, eli menetelmiä ikääntyneiden ihmisten osallisuuden ja psykososiaalisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Myönteinen kehitys on syytä huomata ja tunnustaa. Toisaalta sen vastapainoksi vaikuttaa siltä, että kotihoitojärjestelmä on liian kevyesti resursoitu pysyäkseen hoivalaitosten purkamisen tahdissa.
”Jos ja kun laitoshoivapaikkoja vähennetään rajusti eikä kotihoito pysy muutoksen perässä, epäinhimilliset yksinäisten ihmisten kotikuolemat muuttuvat arjeksi. Kohta niistä ei edes uutisoida” – Helsingin yliopiston siviilioikeuden emeritusprofessori Urpo Kangas.

Yhdeksi ratkaisuksi resurssien kohdentamiseen on tarjottu sähköisiä palveluja. THL:n tuoreen tutkimuksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon verkkopalvelujen käytössä merkitsevät ikää enemmän digiosaaminen ja myönteinen asenne. täysin merkityksetöntä ei ole: Tarkasteltaessa sähköisten palvelujen käytön esteitä iäkkäät vastaajat olivat todennäköisemmin kokeneet esteitä ja ikä selitti runsaat 16 % esteiden kokemuksesta.