Perhehoitoliitto on julkaissut ikäihmisten perhehoidon tietopaketin. Siihen on koottu ajantasaista tietoa perhehoitajille, ikäihmisten perhehoidosta ja palveluista vastaaville työntekijöille ja muille ikäihmisten perhehoidon parissa työskenteleville. Täältä löytyy vastaus kysymyksiin ja tilanteisiin perhehoitoa käynnistettäessä ja järjestettäessä.
Lisäksi tietopakettiin on koottu helposti käyttöönotettavia ja tarvittaessa muokattavia mallilomakkeita ja materiaaleja.
https://www.perhehoitoliitto.fi/perhehoito/ikaihmiset (sivun oikeassa laidassa)

Ikäinstituutti on julkaissut Elämäntaidot esiin -toimintaan ohjaajan oppaan
Elämäntaidot esiin -toiminta tarjoaa käytännönläheisiä keinoja iäkkäiden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Toimintaa on kehitetty yhteistyössä iäkkäiden kanssa ja siinä sovelletaan positiivisen psykologian sekä ratkaisu- ja tarkoituskeskeisyyden näkökulmia. Ohjaajan opas sisältää kymmenen keskeistä mielen hyvinvoinnin teemaa ja niihin liittyvät keskustelunaiheet, tehtävät ja harjoitukset.