Sosiaaliasiamiehet ry: Lehdistötiedote 7.2.2019
Sosiaaliasiamies toimii asiakkaan apuna myös vanhuspalveluissa.

Sosiaalihuollon asiakkaan tai häntä edustavan omaisen tai läheisen kannattaa olla yhteydessä asuinkuntansa sosiaaliasiamieheen esimerkiksi, jos:
• kokee itse saavansa laadultaan huonoa palvelua tai epäasiallista kohtelua;
• omaisena miettii, saako läheinen tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia tai
• käyttää yksityisiä tai kunnan sosiaalihuollon palveluita ja on epätietoinen oikeuksistaan asiakkaana.

ASIAKASPALAUTTEET OVAT MERKITTÄVÄSSÄ ROOLISSA SOSIAALIPALVELUIDEN LAADUN KEHITTÄMISESSÄ

Asiakaspalaute on merkittävässä roolissa sosiaalipalvelujen valvonnassa. Sen avulla valvovat viranomaiset (kunta ja Aluehallintovirasto) voivat käynnistää asian tarkemman selvityksen. Virallisena palautteena toimivat muistutukset kuntaan ja kantelu esimerkiksi Aluehallintovirastolle.

”Asiakkaat saattavat miettiä, että heidän kokemansa tilanne ei ole riittävän vakava virallisen kirjallisen palautteen antamiseksi tai omainen pelkää kirjallisen palautteen seuraukseni hoidettavana olevalle läheiselleen. Suullinen palaute sosiaaliasiamiehelle takaa osaltaan asiakkaan oikeusturvaa. Kaikkia oikeusturvakeinoja saa – ja kannattaa – käyttää!”

Sosiaaliasiamiehellä ei aluehallintovirastojen tai Valviran tavoin ole toimivaltaa antaa määräyksiä kunnille tai yksityisille toimijoille. Sosiaaliasiamies voi ilmoittaa asiakkaiden tai heidän omaistensa yhteydenottojen perusteella aluehallintovirastolle havaitsemistaan epäkohdista esimerkiksi lastensuojelussa, päivähoidossa, kehitysvammapalvelussa tai vanhustenhuollossa.

Aluehallintovirasto voi käynnistää valvonnan vanhuspalveluiden toteuttamisesta myös sosiaaliasiamiehen yhteydenoton perusteella.

OIKEUSTURVAOHJAUS KOSKEE KUNNALLISTA JA YKSITYISTÄ SOSIAALIHUOLTOA

Sosiaaliasiamiehillä on laaja osaaminen sosiaalihuollosta ja sosiaalihuollossa sovellettavasta lainsäädännöstä. Kuka tahansa voi ottaa yhteyttä ja kertoa epäkohdista tai huolenaiheista sosiaalipalveluissa.

Lapset, nuoret, kehitysvammaiset, hoidon tarpeessa olevat vanhukset ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujat eivät yleensä pysty huolehtimaan oikeuksiensa toteutumisesta yksin. Sosiaaliasiamiehen erityisenä velvollisuutena on edistää heidän oikeuksiensa toteutumisesta, minkä vuoksi omaisten ja läheisten palautteet ovat erityisen tärkeitä.

SOSIAALIASIAMIEHEN YHTEYSTIEDOT TÄYTYY OLLA JOKAISEN TOIMINTAYKSIKÖN SEINÄLLÄ

Sosiaaliasiamiehen toiminta on puolueetonta, luottamuksellista ja asiakkaalle maksutonta. Palvelu ovat lakisääteistä ja jokaisen kunnan on nimettävä kuntaansa sosiaaliasiamies. Yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan täytyy merkitä myös omavalvontasuunnitelmaan sen sosiaaliasiamiehen nimi, jonka alueella yritys toimii.

Oman asuinkunnan sosiaaliasiamiehen yhteystiedot löytyvät esimerkiksi kunnan puhelinvaihteesta tai verkkosivuilta. Yhteystiedot täytyy näkyä sen yksikön seinältä, jossa läheinen tai asiakas itse on hoidettavana.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom tuottaa sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa.

Sosiaali- ja potilasasiamies Sirkku Bilaletdin palvelee Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspiirin kuntayhtymän, Kymsoten, jäsenkuntien, Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän, Pyhtään ja Virolahden kuntien asukkaita kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Potilasasiamies Marjaana Julin, potilasasimies Mirja Piispa sekä sosiaali- ja potilasasiamies Sirkku Bilaletdin palvelevat Kymsoten jäsenkuntien, Haminan, Kotkan, Kouvolan, Miehikkälän ja Virolahden kuntien asukkaita kaikissa terveydenhuollon asiakkaan/potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.

Sosiaali- ja potilasasiamies Tuomas Kumpula palvelee Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin jäsenkuntien, Imatran, Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren asukkaita kaikissa sosiaalihuollon ja terveydenhuollon asiakkaan/potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa.