Rautjärven kunnantalon valtuustosali täyttyi keskiviikkona 14.8.2019 ikäihmisistä ja heidän asioista kiinnostuneista kuntalaisista, ammattilaisista ja vapaaehtoisista. Lähes 60 osallistujaa pohti Hyvä ikääntyminen Rautjärvellä -keskustelutilaisuudessa, mitä voitaisiin kokeilla ja kehittää ikäihmisten hyvinvoinnin tueksi. Toiveena oli muun muassa äijäkerho Simpeleelle, toria vastaava vapaamuotoinen kohtaamispaikka talviajaksi, kiertävää ”olohuone”-toimintaa kylille, yhteinen toimintakalenteri suunnittelun tueksi ja uusia ratkaisuja kulkemiseen.

Tilaisuuden tarkoituksena oli pohtia, miten Rautjärvellä voidaan tukea ikääntyneiden sosiaalista kanssakäymistä, osallisuutta ja yhteisöllisiä siteitä yksinäisyyden ennaltaehkäisemiseksi. Keskustelu on hyvin ajankohtainen, kun tarkastellaan ikääntymisen lukuja Rautjärvellä. Jo tällä hetkellä Rautjärven väestöstä 37 % on 65 vuotta täyttäneitä. Kymmenen vuoden päästä ikäihmisten osuus väestöstä on 44 %.

Keskustelussa nousi esiin ikäihmisten parissa toimivien tahojen runsaslukuisuus Rautjärvellä. Kohtaamisen tiloja ja eri yhdistysten järjestämää kerhotoimintaa on Simpeleen keskustan alueella paljon, mutta kyliltä näihin osallistuminen ilman omaa autoa on hankalaa ja tiedottamista kaivattiin enemmän. Toiminnan suunnitteluun kaivattiin myös vahvempaa yhteistyötä päällekkäisyyksien välttämiseksi. Lisäksi kaivattiin sellaista matalan kynnyksen toimintaa, johon voisi osallistua vaikkei olisi minkään yhdistyksen jäsen.

Työ jatkuu niin, että keskustelutilaisuuden järjestänyt Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanke kokoaa alkusyksystä pienen suunnitteluryhmän, jonka kanssa pohditaan mistä ideoista voitaisiin lähteä liikkeelle käytännön toteutukseen.

Lämmin kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille!

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tilaisuuden materiaali:

Tilaisuuden kutsu (pdf)
Hyvä ikääntyminen Rautjärvellä -esitys (pdf)
Yhteenveto keskustelusta(pdf)

Lisätietoja:
Heini Maijanen, Projektipäällikkö
Puh. 050  595 4246
heini.maijanen@socom.fi
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom