Helmi -hankkeessa tehdään Kymenlaaksossa Jaalan alueella selvitystä ihmisten ajatuksista kotiin tuotavien palveluiden käytöstä. Kyselyn avulla on tarkoitus käynnistää asukkaiden kiinnostuksen ja tarpeiden pohjalta palvelurinkikokeiluja hyvinvointipalvelujen palvelutuottajien kanssa. Tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja maaseutualueille, miten kotiin tuotavia palveluita voisi hankkia edullisemmin, ettei palveluiden matkakuluista tulisi niin suuria.

Kyselyssä kotiin tuotavilla palveluilla tarkoitetaan:

Apua ja palveluita, jotka mahdollistavat aktiivisen arjen ja kotona asumisen mahdollisimman pitkään. Palvelut voivat olla esimerkiksi kodinhoitoa, ruoka- ja ateriapalvelua, siivouspalvelua, jalkahoitoa, pihatöitä tai remonttiapua, kotisairaanhoitoa tai muuta tukea arkeen. Kotiin tuotavia palveluita tarjoaa yksityiset hyvinvointipalvelujen tuottajat. Kotiin tuotavia palveluita voi ostaa kuka tahansa omakustannushintaan itse haluamaltaan palvelutuottajalta tai palvelusetelillä, mikäli se on myönnetty.

Jos kiinnostuit kyselystä, niin olethan yhteydessä Helmi -hankkeen projektityöntekijä Jenna Paajaseen, puh. 0503234852 tai jenna.paajanen@socom.fi

Kysely on osa Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hanketta, jossa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2019 – 30.4.2021 Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaisissa kunnissa. Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.