Kutsumme erityisesti teitä sotealan yrittäjiä yhdessä alueen asukkaiden kanssa verkostoitumaan ja ideoimaan uusia ratkaisuja maaseutualueille. Toivoisimme tavoittavamme sote- ja hoivayritysten lisäksi myös yrittäjiä esim. kuljetusalalta (taksi), ruokapalvelu puolelta, kauppa-alalta, turvapalvelu puolelta, siivouspalvelualalta ja kampaamoalalta.  Samalla voimme pohtia mahdollisia yritysryhmähankkeita syntyneiden ideoiden pohjalta.

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa www.socom.fi/helmi-hanke  tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hankkeen tilaisuudessa Jaalassa Huhdasjärven kylässä nousi esille tarve kehittää uusia toimintamalleja, miten yksityisten palveluntuottajien ja ikääntyneiden kyläläisten tarpeet kohtaisivat paremmin.

Tervetuloa info- ja ideointitilaisuuteen tiistaina 29.9.2020 klo 15–17 Jaalaan Liikasenmäelle (Jaalantie 75).

Tilaisuuden järjestelyissä huomioidaan vallitseva koronatilanne. Tämän vuoksi toivomme ilmoittautumista ennakkoon ja viimeistään 24.9.2020 mennessä.

Jenna Paajanen, p. 0503234852  jenna.paajanen@socom.fi tai Helena Puolakka, p.044 7485305 helena.puolakka@socom.fi