HELMI hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa vahvistettiin vuosina 2019–2021 tavoitteellista verkostoyhteistyötä ikäihmisten parissa toimivien tahojen välillä. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia etsivän ja löytävän vanhustyön toimintatapoja: Hoksauta minut -kortin käyttöä laajennettiin useamman toimijan yhteisenä etsivän työn välineenä, toteutettiin kyläkerhotoimintaa maaseutukylissä ja kehitettiin ikäihmisten kohtaamisen mahdollisuuksia puhelimitse koronakriisin keskellä. Näiden kaikkien toimenpiteiden tarkoituksena oli vahvistaa maaseudulla kotona asuvien ikäihmisten sosiaalisia kontakteja, osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyttä. Hanketta toteutettiin Etelä-Karjalassa Lemillä, Savitaipaleella ja Rautjärvellä sekä Kymenlaaksossa Haminassa, Elimäellä ja Jaalassa.

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahoitus) ja rahoituksen myönsi Kaakkois-Suomen Ely-keskus.

Hankkeen keskeinen sisältö ja tulokset on kuvattu virtuaalisessa loppuraportissa videon muodossa, joka löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=-PwHZyzw4YU

Hankkeen Etelä-Karjalan toteutus päättyy 30.4.2021 ja projektipäällikkö Heini Maijanen siirtyy uusiin haasteisiin. Kymenlaakson osalta hankkeen projektikoordinaattori Jenna Paajanen jatkaa aina 30.6.2021 saakka.

Lämmin kiitos kaikille hankkeen yhteistyökumppaneille!

Hankkeen yhteystiedot

Jenna Paajanen, projektikoordinaattori
puh. 050 323 4852
jenna.paajanen@socom.fi