Socomin palvelut ja hankkeet -Prezi esitys
Socomin toiminta 2020

Vuosi 2020 on ollut Suomessa ja muualla maailmassa erikoinen vuosi liittyen covid-19 pandemiaan. Se on sitä ollut myös Kaakkois-Suomessa ja Socomin arjessa. Viime keväänä maaliskuussa jouduimme yhtäkkiä huolen ja pelon saartamiksi, mitä koronavirus tarkoittaa ja millä tavalla tähän tulee varautua. Yhtäkkiä kaikki lamaantui ja työt siirtyivät vielä suuremmassa määrin verkkoon. Kriisistä huolimatta työt saatiin hoidettua ja innovoitiin erilaisia tapoja pysyä tavoitteissa.

Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat olleet mukana palvelujen sisällöllisessä uudistamisessa mm. hanketyössä, erilaisissa työryhmissä ja asiantuntijalausuntojen antajina. Socom on verkosto-organisaatio ja kehittämistyötä on tehty yhdessä kuntien, kuntayhtymien, ammattikorkeakoulujen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä alueen asukkaiden kanssa samoin kuin koko osaamiskeskusverkoston ja kansallisten toimijoiden kuten THL:n kanssa.

Kahdessa hankkeessa on ollut myös kansainvälisen yhteistyön ulottuvuus, VALO – Lapsiperheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistaminen ja Bridging – Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet –hankkeissa on yhteistyösopimukset belgialaisten ja bulgarialaisten kumppanien kanssa. Tämän lisäksi Socomissa on kehitetty ikäihmisten verkostoitumista ja palveluja Helmi-hankkeessa-Hyvää elämää ikääntymisessä ja Aatos-hankkeessa –ammattilainen ja asiakas tulevaisuuden sotessa. Näiden lisäksi olemme vieneet eteenpäin pienten sote-alan alan yrittäjien verkostoitumista Tatu2-hankkeessa-Tarvittavaa tukea pienille sotealan yrittäjille. ESKO-hankkeessa-Kohti tasa-arvoisempaa työelämää, puolestaan keskityttiin ratkomaan työllistymiseen liittyviä haasteita ja kehittämään uusia tapoja toimia. Se vietiin päätökseen helmikuun lopussa. Vuoden lopussa 1.12 alkaen aloitti TulLas – Tulevaisuuden lastensuojelu -hanke, joka tavoitteena on kehittää lastensuojelutyötä Etelä-Suomessa ja erityisesti alueellamme Kymenlaaksossa.

Palvelutuotannossa lastensuojelun edunvalvonnan koordinaatio on jatkanut kansallisestikin uranuurtavaa työtään. Henkilökohtaisen avun keskus Henkka on palvellut koko Kaakkois-Suomea kasvavin käyttäjämäärin ja toimintaansa edelleen kehittäen. Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut on tuotettu Etelä-Karjalassa Eksotelle ja Kymenlaaksossa Kymsotelle integroituna kokonaisuutena. Uutena palveluna aloitti sosiaalityön osaamisen koordinaatio 1.8, jossa pyritään nostamaan sosiaalityön osaamisen tasoa ja profiilia Eksoten ja Kymsoten alueilla.


Toimintakertomus 2020

Miina Sillanpään Säätiö ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom hakevat Hankekoordinaattoria ja hanketyöntekijää

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeeseen.

Hankkeen tarkoituksena on edistää ikääntyvien 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta ja kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Hankkeen toimintamuotoja ovat yksilötyöskentely, ryhmätoiminta, vapaaehtoisvalmennus ja verkostotyö. Toiminta tulee sijoittumaan Kymenlaakson alueella Haminaan ja Kotkaan sekä Etelä-Karjalan alueella Imatralle ja Luumäelle.

Hankekoordinaattori ja hanketyöntekijä vastaavat yhdessä ikämiesten ryhmätoiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä hankeviestinnästä. Hankekoordinaattorin työhön sisältyy lisäksi hankkeen kokonaiskoordinaatio, -arviointi ja verkostotyö. 

Edellytämme:

-  soveltuvaa korkeakoulututkintoa 
-  kiinnostusta miesten kanssa tehtävästä työstä
-  hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa
-  sujuvaa digitaalisten työvälineiden käyttöä
-  verkostotyön osaamista
-  kehittävää työotetta.

Eduksi katsotaan:

-  kokemusta hanke- tai kehittämistyöstä
-  kokemusta ikääntyneiden ja/tai miesten kanssa tehtävästä työstä
-  ryhmien ohjausosaamista 
-  yhteistyökykyä, joustavuutta ja kokonaisuuksien hallintaa.

Hanke toteutuu Etelä-Karjan ja Kymenlaakson alueilla ja edellyttää liikkumista omalla autolla. Toimipaikka sijaitsee Kotkassa tai Lappeenrannassa. Tarjoamme monialaisen, osaavan ja innostavan työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden osallistua työn kehittämiseen näköalapaikalta sekä joustavat työn tekemisen mahdollisuudet.

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja työsuhde on määräaikainen 30.4.2024 saakka. Tehtävien hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja itsenäistä työotetta.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 9.5.2021 https://q.surveypal.com/hakemus-2HRbUClb3r9vYlkw .Liitä mukaan vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi.

Tiedustelut:

Kehittämispäällikkö Helena Launiainen, Miina Sillanpään Säätiö, puh. 040 952 3239

Toimitusjohtaja Sanna-Riitta Junnonen, Socom, puh.044 748 5300

 

HELMI-hankkeessa tuettiin ikäihmisten arjen voimavaroja ja tiivistettiin toimijoiden yhteistyötä

HELMI hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa vahvistettiin vuosina 2019–2021 tavoitteellista verkostoyhteistyötä ikäihmisten parissa toimivien tahojen välillä. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia etsivän ja löytävän vanhustyön toimintatapoja: Hoksauta minut -kortin käyttöä laajennettiin useamman toimijan yhteisenä etsivän työn välineenä, toteutettiin kyläkerhotoimintaa maaseutukylissä ja kehitettiin ikäihmisten kohtaamisen mahdollisuuksia puhelimitse koronakriisin keskellä. Näiden kaikkien toimenpiteiden tarkoituksena oli vahvistaa maaseudulla kotona asuvien ikäihmisten sosiaalisia kontakteja, osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyttä. Hanketta toteutettiin Etelä-Karjalassa Lemillä, Savitaipaleella ja Rautjärvellä sekä Kymenlaaksossa Haminassa, Elimäellä ja Jaalassa.

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahoitus) ja rahoituksen myönsi Kaakkois-Suomen Ely-keskus.

Hankkeen keskeinen sisältö ja tulokset on kuvattu virtuaalisessa loppuraportissa videon muodossa, joka löytyy osoitteesta https://www.youtube.com/watch?v=-PwHZyzw4YU

Hankkeen Etelä-Karjalan toteutus päättyy 30.4.2021, Kymenlaakson osalta hankkeen projektikoordinaattori Jenna Paajanen jatkaa aina 30.6.2021 saakka. Kaikissa hankkeeseen liittyvissä asioissa voi olla yhteydessä Jennaan 1.5. alkaen.

Lämmin kiitos kaikille hankkeen yhteistyökumppaneille!

Yhteystiedot:
Jenna Paajanen, projektikoordinaattori
Puh. 050 323 4852
jenna.paajanen@socom.fi

Henkilökohtaisen avun keskus Henkan uusin tiedote 2/2021 on ilmestynyt

Aiheina mm. 

Uusi Henkilökohtaisia avustajia koskeva valtakunnallinen työehtosopimus 1.5.2021-30.4.2022

• Heta-liiton sivuille https://heta-liitto.fi/ kootaan keskeiset muutokset ja kaikki tarpeelliset työehtosopimukseen liittyvät materiaalit.

• Henkka järjestää koulutustilaisuuden uudesta työehtosopimuksesta Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella toimiville henkilökohtaisille avustajille, henkilökohtaisten avustajien työnantajille sekä vammaispalvelutoimistojen työntekijöille 20.5.2021. Tilaisuus järjestetään verkossa Teamsin kautta.

• Puhujana aluetoiminnan asiantuntija Minna Isberg (Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

• Oheisen linkin https://link.webropolsurveys.com/S/53F1140604D8FFAE kautta voit

- ilmoittautua koulutustilaisuuteen, viimeistään 17.5.2021 ja/tai

- tilata itsellesi uuden työehtosopimuksen sekä koulutustilaisuuden materiaalit.

Opas henkilökohtaisten avustajien työnantajille

• Henkan julkaisema opas henkilökohtaisten avustajien työnantajille. Runsaasti tietoa myös avustajille.

• Oppaan pääset lukemaan täältä.

• Voidaan postittaa halukkaille. Ilmoitus Henkkaan sähköpostitse tai puhelimitse (henkka@socom.fi, p. 010 419  1620 (puhelun hinta on 8,4 snt/min). Huomaa, että numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä.)

Lue koko tiedote osoitteesta: https://socom.fi/henkka/henkan-tiedotteet/ 

TIEDOTE LIITTYEN YLEISÖTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEEN KORONAEPIDEMIA HUOMIOIDEN

Kymenlaakson ohjeet

Etelä-Karjalan ohjeet 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n toiminta-alue on koko Kaakkois-Suomi. Voidaksemme toimia turvallisesti tässä vakavassa tilanteessa toteutamme yleisiä ohjeita seuraavanlaisesti soveltaen sekä Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa:

Yleisötilaisuuksia ei järjestetä lainkaan 1.-31.5.2021

Kokoukset ja palaverit pidetään etänä.

Lisätietoa THL

Toivoisimme, että välität uutiskirjettä eteenpäin omassa organisaatiossasi.

Yhteistyöterveisin, 
Socomilaiset.

Tilaa Socomin uutiskirje
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa