Socomin palvelut ja hankkeet -Prezi esitys
Wellu Kähkönen on aloittanut 15.1.2021 Socomin palveluksessa perheterapeuttina.

Wellun tehtävänä on tuoda Kymsoten perhekeskuksiin ja perheiden sosiaalityöhön systeemisen työskentelyn malli ja kouluttaa tiimit systeemiseen työskentelyyn. 

 

- Mielestäni systeeminen työote ja ajattelutapa on asiakastyössä keskeistä ja vaikuttavinta. Suhdeperustainen työskentely on asiakasta kuuntelevaa, kunnioittavaa ja dialogista. Organisoidutaan tiimiksi ja kiinnitetään huomio ihmisten välisiin suhteisiin: niin perheen sisäisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen kuin työntekijän ja asiakkaan väliseen vuorovaikutukseen. 

 

- Systeeminen malli on kehitetty lastensuojelun käyttöön, joten nyt kehitetään toimintamallista perheiden sosiaalityöhön soveltuva versio. 

 

- Tavoite on, ettei lastensuojelun asiakkaaksi lapsi tai nuori perheineen välttämättä päätyisikään. Ajatuksena on kehittää sosiaalihuollon asiakkaiden saamaa palvelua ja heitä auttavia tiimejä. 

 

Muuta: työnohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja. Tykkää myös golfata. 

Wellu Kähkönen
VET perheterapeutti
Psykoterapeutti
Sosiaalityöntekijät aloittivat sosiaalisen raportoinnin Eksotessa ja Kymsotessa

Vuoden 2021 alusta Eksotessa ja Kymsotessa työskenteleville sosiaalityöntekijöille tuli mahdolliseksi sosiaalisen raportoinnin avulla kertoa työssään kohtaamista toistuvista asioista ja ilmiöistä. Kyseessä voi olla esimerkiksi myönteinen kehityskulku, huolta herättänyt asia tai sitten ratkaisuehdotus johonkin asiaan.

 

Sosiaalinen raportointi on sosiaalihuoltolain mukaista rakenteellista sosiaalityötä. Rakenteellisella sosiaalityöllä pyritään vaikuttamaan kunnan asukkaiden elinympäristöön sekä yhteiskunnan ja palvelujen rakenteisiin. Sosiaalisen raportoinnin avulla alueella kohdattavista asioista viedään tietoa eteenpäin, jolloin ratkaisuja voidaan ryhtyä kehittämään. Tietoa tuotetaan sosiaaliseen hyvinvointiin ja sosiaalisiin ongelmiin liittyen ja välitetään sitä johtamisen, päätöksenteon sekä palvelujen suunnittelun ja kehittämisen tueksi. Sosiaalinen raportointi voi onnistuessaan antaa kattavan ja ajankohtaisen tilannekatsauksen siitä, mitä kuntalaisten elämään tällä hetkellä kuuluu, ja onko juuri nyt nousemassa ilmiöitä, joihin olisi hyvä pikimmiten puuttua.

 

Sosiaalisen raportoinnin prosessi:

• Kymsoten ja Eksoten sosiaalityöntekijät kaikilla palvelualueilla toteuttavat sosiaalista raportointia

• Sosiaalityöntekijät voivat vapaasti vastata lomakkeeseen parhaaksi katsomallaan hetkellä, ja vastauksista saatu tieto koostetaan ja toimitetaan takaisin alueelle

• Raportointiin on luotu webropol lomake

• Raportit tulevat Socomille, josta ne toimitetaan ensin yksittäin nimetylle esimiehelle ja sitten ajetaan koosteet alueille kaksi kertaa vuodessa (toukokuu-marraskuu) ulos ja tehdään niistä alueille koosteet.

 

Lue lisää täältä

 

Lisätietoa:

Marjukka Heikkilä

erikoissuunnittelija

Sosiaalityön osaamisen koordinaatio

0504084712

marjukka.heikkila@socom.fi

Ensimmäiset valtion tutkimusrahoitukset sosiaalityön tutkimukselle – sosiaalialan osaamiskeskuksille laaja lastensuojelun tutkimushanke

Sosiaalialan osaamiskeskukset ja Tampereen yliopisto saivat rahoituksen Lastensuojelu lapsen etuna? – Lapsen hyvinvoinnin arviointi lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla -tutkimushankkeelle. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valtion tutkimusrahoitusta myönnettiin sosiaalihuollon tutkimukselle. Tutkimusrahoituksessa painotettiin hankkeita, joiden tulokset hyödyttävät käytännön työn kehittämistä. Sosiaalialan osaamiskeskuksissa tutkimus tehdään tiiviissä yhteistyössä lastensuojelun kehittämishankkeiden kanssa.

 Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälaiseen tietoon ja ymmärrykseen pohjautuen tehdään tulkintoja lapsen hyvinvoinnista ja lastensuojelun tehtävästä, kun arvioidaan lapsen tarvetta lastensuojeluun. Kiinnostuksen kohteena ovat sosiaalityöntekijöiden ja muiden ammattilaisten arviot lapsen tilanteesta ja palvelujen tarpeesta lastensuojelussa ja sen rajapinnoilla. Vastauksia etsitään kysymyksiin miten, missä ja kenen lasta ja perhettä tulee tukea. Tärkeitä näkökulmia ovat lapsen hyvinvointi ja osallisuus.

 Tutkimuksessa ovat mukana neljän yhteistyöalueen sosiaalialan osaamiskeskukset ja Tampereen yliopisto.

 Lue laajempi uutinen Soccan verkkosivuilta

Yhdessä olemme enemmän seminaarisarja lasten ja perheiden palveluissa toimiville

Socom, Eksote, Kymsote ja Kouvolan kaupunki ovat yhteistyössä järjestäneet Yhdessä olemme enemmän 4-osaista seminaarisarjaa lasten ja perheiden kanssa toimiville. Ensimmäiset kaksi seminaaria toteutettiin vuonna 2020 ja kaksi viimeistä seminaaria toteutetaan 2021 kevään aikana. Ensimmäisessä Yhteistä työtä perheiden parhaaksi seminaarissa lastenpsykiatri Janna Rantala johdatti yhteistyöhön vaikuttavien asioiden äärelle. Toisessa seminaarissa lastensuojelun tutkija ja kehittäjä Päivi Petrelius johdatti osallistujat arvioinnin äärelle lasten ja perheiden monitoimijaisessa työssä. Kolmannessa seminaarissa Jotta kukaan ei jää yksin 5.2.2021 on teemana verkostotyö lasten- ja perheiden palveluissa.  Ohjelma ilmoittautumislinkkeineen löytyy täältä

Seminaareihin on voinut osallistua etäyhteyksin ja osallistujia onkin ollut koolla ilahduttava määrä. Yhteisessä työssä on voimaa!

Uusi laajempi opas henkilökohtaisten avustajien työnantajille on ilmestynyt

Henkilökohtaisen avun keskus Henkka on julkaissut oppaan henkilökohtaisten avustajien työnantajille. Oppaasta löytyy runsaasti tietoa sekä henkilökohtaisten avustajien työnantajille että avustajille.

Oppaan pääsee lukemaan Henkan nettisivuilta www.socom.fi/henkka kohdista Työnantajalle, Avustajalle sekä Oppaat. Voit myös tilata oppaan maksutta itsellesi ottamalla yhteyttä Henkkaan: henkka@socom.fi tai 010 419 1620 (puhelun hinta 8,4 snt/min).

Huomaa, että numeroon ei voi lähettää tekstiviestejä. Puhelinajat ma-ti-to-pe klo 9-10 ja ke klo 12-14 (muuna aikana voit jättää soittopyynnön).

TIEDOTE LIITTYEN YLEISÖTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEEN KORONAEPIDEMIA HUOMIOIDEN

Kymenlaakson ohjeet

Etelä-Karjalan ohjeet 

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy:n toiminta-alue on koko Kaakkois-Suomi. Voidaksemme toimia turvallisesti tässä vakavassa tilanteessa toteutamme yleisiä ohjeita seuraavanlaisesti soveltaen sekä Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa:

Yleisötilaisuuksia ei järjestetä lainkaan 1.-28.2.2021

Kokoukset ja palaverit pidetään etänä.

Lisätietoa THL

Toivoisimme, että välität uutiskirjettä eteenpäin omassa organisaatiossasi.

Yhteistyöterveisin, 
Socomilaiset.

Tilaa Socomin uutiskirje
Twitter Youtube

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2.krs, 53100 Lappeenranta, Puh. 044 748 5307

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Muuta tilaustasi    |    Avaa selaimessa