Ajankohtaista

705, 2021

Socomin uutiskirje 4/2021 on ilmestynyt

 

Voit lukea Socomin uusimman uutiskirjeen tästä linkistä

 

3004, 2021

Henkan tiedote 2/2021 on ilmestynyt

 

 

Avaa Henkan tiedote 2/2021 tästä linkistä

3004, 2021

HELMI-hankkeessa tuettiin ikäihmisten arjen voimavaroja ja tiivistettiin toimijoiden yhteistyötä

HELMI hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa vahvistettiin vuosina 2019–2021 tavoitteellista verkostoyhteistyötä ikäihmisten parissa toimivien tahojen välillä. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia etsivän ja löytävän vanhustyön toimintatapoja: Hoksauta minut -kortin käyttöä laajennettiin useamman toimijan yhteisenä etsivän työn välineenä, toteutettiin kyläkerhotoimintaa maaseutukylissä ja kehitettiin ikäihmisten kohtaamisen mahdollisuuksia puhelimitse koronakriisin keskellä. Näiden kaikkien toimenpiteiden tarkoituksena oli vahvistaa maaseudulla kotona asuvien ikäihmisten sosiaalisia kontakteja, osallisuuden ja turvallisuuden tunnetta sekä vähentää yksinäisyyttä. Hanketta toteutettiin Etelä-Karjalassa Lemillä, Savitaipaleella ja Rautjärvellä sekä Kymenlaaksossa Haminassa, Elimäellä ja Jaalassa.

Hankkeen rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahoitus) ja rahoituksen myönsi Kaakkois-Suomen Ely-keskus.

Hankkeen keskeinen sisältö ja tulokset on kuvattu virtuaalisessa loppuraportissa videon muodossa, joka löytyy osoitteesta: https://www.youtube.com/watch?v=-PwHZyzw4YU

Hankkeen Etelä-Karjalan toteutus päättyy 30.4.2021 ja projektipäällikkö Heini Maijanen siirtyy uusiin haasteisiin. Kymenlaakson osalta hankkeen projektikoordinaattori Jenna Paajanen jatkaa aina 30.6.2021 saakka.

Lämmin kiitos kaikille hankkeen yhteistyökumppaneille!

Hankkeen yhteystiedot

Jenna Paajanen, projektikoordinaattori
puh. 050 323 4852
jenna.paajanen@socom.fi

2504, 2021

Miina Sillanpään Säätiö ja Socom hakevat Hankekoordinaattoria ja hanketyöntekijää

Miina Sillanpään Säätiö ja Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom hakevat

 

Hankekoordinaattoria ja hanketyöntekijää

Voimaa ikämiesten arkeen -hankkeeseen.

Hankkeen tarkoituksena on edistää ikääntyvien 60–70-vuotiaiden miesten elämänhallintaa, lievittää yksinäisyyden kokemuksia, lisätä osallisuutta ja kohentaa sosiaalista toimintakykyä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnissa. Hankkeen toimintamuotoja ovat yksilötyöskentely, ryhmätoiminta, vapaaehtoisvalmennus ja verkostotyö. Toiminta tulee sijoittumaan Kymenlaakson alueella Haminaan ja Kotkaan sekä Etelä-Karjalan alueella Imatralle ja Luumäelle.

Hankekoordinaattori ja hanketyöntekijä vastaavat yhdessä ikämiesten ryhmätoiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista sekä hankeviestinnästä. Hankekoordinaattorin työhön sisältyy lisäksi hankkeen kokonaiskoordinaatio, -arviointi ja verkostotyö.

Edellytämme:

  • soveltuvaa korkeakoulututkintoa
  • kiinnostusta miesten kanssa tehtävästä työstä
  • hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa
  • sujuvaa digitaalisten työvälineiden käyttöä
  • verkostotyön osaamista
  • kehittävää työotetta.

Eduksi katsotaan:

  • kokemusta hanke- tai kehittämistyöstä
  • kokemusta ikääntyneiden ja/tai miesten kanssa tehtävästä työstä
  • ryhmien ohjausosaamista
  • yhteistyökykyä, joustavuutta ja kokonaisuuksien hallintaa.

Hanke toteutuu Etelä-Karjan ja Kymenlaakson alueilla ja edellyttää liikkumista omalla autolla. Toimipaikka sijaitsee Kotkassa tai Lappeenrannassa. Tarjoamme monialaisen, osaavan ja innostavan työyhteisön tuen sekä mahdollisuuden osallistua työn kehittämiseen näköalapaikalta sekä joustavat työn tekemisen mahdollisuudet.

Työ alkaa sopimuksen mukaan ja työsuhde on määräaikainen 30.4.2024 saakka. Tehtävien hoitaminen edellyttää oma-aloitteista ja itsenäistä työotetta.

Lähetä hakemuksesi viimeistään 9.5.2021 https://q.surveypal.com/hakemus-2HRbUClb3r9vYlkw .Liitä mukaan vapaamuotoinen hakemuksesi ja ansioluettelosi.

Tiedustelut:

Kehittämispäällikkö Helena Launiainen, Miina Sillanpään Säätiö, puh. 040 952 3239

Toimitusjohtaja Sanna-Riitta Junnonen, Socom, puh.044 748 5300

1604, 2021

Yhdessä eteenpäin seminaarin alustukset 16.4.2021

 

Miten minä jaksaisin paremmin – Anna Tienhaara

704, 2021

Socomin uutiskirje 3/2021 on ilmestynyt

 

Voit lukea Socomin uusimman uutiskirjeen tästä linkistä

 

 

Load More Posts