Bridging -hankkeessa etsitään kansainvälisessä yhteistyössä malleja kehitysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden vahvistamiseen voimavaralähtöisellä tavalla. Hankkeessa kehitetään asiakaslähtöisesti työkalu, jonka avulla tehdään näkyväksi henkilön vahvuuksia, voimavaroja ja kehittämistarpeita. Tavoitteena on mahdollistaa henkilön hyvä, mahdollisimman itsenäinen elämä.

Bridging-hankkeessa keskeisenä toimenpiteenä on Työterveyslaitoksen kehittämän Kykyviisarin testaaminen kehitysvammaisille sopivaksi osallisuuden ja hyvinvoinnin tunnistamisen välineeksi. Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa kehitysvammaisten itsemääräämisoikeuden toteutumista ja palvelujärjestelmää tarkastellaan hyviä käytäntöjä vaihtaen. Yleistä yhteiskunnallista näkyvyyttä lisätään ylläpitämällä kansallista ja kansainvälistä keskustelua.

Lisäarvoa hankkeelle tuo myös kansainvälinen kehittämistyö sekä esimerkiksi palvelujärjestelmien tai erilaisten käytäntöjen toimivuuden vertaileminen. Belgian Flanderissa on hyvin erilainen vammaisten työllistämisen malli, josta voisimme varmasti ottaa oppia. Meillä taas on heitä kiinnostavia asioita, esimerkiksi työhönvalmennus, Kykyviisari ja Ratko-koulutus. Yhdessä pystymme kehittämään vielä parempia tapoja kehitysvammaisten työllistämiseen, ehkäpä jotakin palkkatyön ja toimintakeskusten väliltä.

Hankkeen osatoteuttajana on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK, jolla on kaksi projektityöntekijää.

Hanke toteutetaan Kymsoten toimintayksiköissä ja sen toiminta-aika on 1.1.2019 – (31.12.2020) 28.2.2021.

.

Ota yhteyttä!

Henna Raikaslehto, projektipäällikkö, Socom
050 306 6869

Ann-Mari Sippu, projektipäällikkö, XAMK
044 702 8466

Marianne Heikkinen, projektityöntekijä, XAMK
040 486 9649