Vammaisten kansalaisuus ja työllisyyden uudet mahdollisuudet

Lähde: Papunet

 

Hankkeen tarkoitus on kehtysvammaisten ihmisten kansalaisuuden ja osallisuuden lisääminen.

Hankkeen tavoitteena on auttaa kehitysvammaisia ihmisiä oman elämän suunnittelussa.

Työpajoissa tehdään yhdessä videoita ja otetaan kuvia.

Hankkeella on kumppani Belgiassa.

Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia!

Hanke kestää kaksi vuotta.