LOPPURAPORTTI

Linkki Bridging-hankkeen digitaaliseen loppuraporttiin

Hankkeen verkostoja

Keko-hanke https://www.vates.fi/vates/hankkeet/keko-hanke.html

Kehitysvammaliitto https://www.kehitysvammaliitto.fi

 

Tietoa

Sosiaali- ja terveysministeriö https://stm.fi/vammaispolitiikka

Vammaispalvelujen käsikirja https://thl.fi/en/web/vammaispalvelujen-kasikirja

Me Itse ry https://www.tukiliitto.fi/toiminta/me-itse-ry/

Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE https://vane.to/etusivu

Verneri. net – Verkkopalvelu kehitysvammaisuudesta https://verneri.net

Yhdenvertaisuusvaltuutettu https://www.syrjinta.fi/web/fi/

 

Julkaisuja ym.

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja http://www.ykliitto.fi/sites/ykliitto.fi/files/vammaisten_oikeudet_2016_net.pdf

Oikeus osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen – YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien yleissopimuksen kansallinen toimintaohjelma 2018–2019 http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/160666

Vammaisten työllistymistä tukevan toiminnan ja työtoiminnan uudistaminen http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161425