Ajankohtaista sosiaalityön kentällä

PROSOS

4 10, 2017

Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2017:13

Tekijä | lokakuu 4, 2017|Ajankohtaista sosiaalityön kentällä|Kommentit pois päältä artikkelissa Aikuisten parissa tehtävän sosiaalialan työn osaamistarpeet. Opetushallituksen raportit ja selvitykset 2017:13

Tulevaisuuden hyvinvointityössä tarvitaan verkosto-osaajia ja kohtaamisen huippuammattilaisia. Sosiaalialan työ on nivoutumassa osaksi laajaa monialaista verkostoa. Alan ammattilaisten odotetaan jatkossa toimivan sekä vuorovaikutuksen ja kohtaamisen asiantuntijoina että palvelurakenteiden kehittäjinä. Työssä tarvitaan taitoja ja keinoja, joilla edistetään kansalaisten hyvinvointia ja tuotetaan turvallisuutta luovia yhteiskunnallisia rakenteita. Näin toteaa raportissaan sosiaalialan tulevia osaamistarpeita ennakoinut työryhmä. Ennakointiryhmä koostui usean koulutustoimikunnan [...]

4 10, 2017

Työn uusjako

Tekijä | lokakuu 4, 2017|Ajankohtaista sosiaalityön kentällä|Kommentit pois päältä artikkelissa Työn uusjako

Sosiaali-ja terveydenhuollon ammattiryhmien työnkuvien ja keskinäisen työnjaon kohdistaminen ja tehostaminen SOTE-reformissa. Valtionneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 66/2017 ( Selostusta)Sosiaali- ja terveydenhuollon työnjako on eriytynyttä ja asiakaslähtöisyyden toteutuminen edellyttää työn uudelleenjakoa. Uudessa työjaossa tavoitteena tulee olla kaikkien sote-ammattiryhmien osaamisen maksimointi osana hoidon ja palvelun toteuttamista. Tutkimushankkeessa toteutettiin kaksi laajaa kirjallisuuskatsausta, dokumenttianalyysi, empiirinen kysely, asiantuntijahaastattelu sekä rekisteritutkimus. [...]