Ammattikorkeakouluissa tapahtuu

4 06, 2021

XAMK ja LAB – linkit ammattikorkeakoulujen sivuille

Tekijä | kesäkuu 4, 2021|Ammattikorkeakouluissa tapahtuu|Kommentit pois päältä artikkelissa XAMK ja LAB – linkit ammattikorkeakoulujen sivuille

XAMK - tapahtumat LAB - tapahtumat

22 11, 2017

Opinnäytetyö: Kehitysvammaisten arjen toiminnan tukeminen – Opasvideo oman elokuvan tekemiseen iPadilla

Tekijä | marraskuu 22, 2017|Ammattikorkeakouluissa tapahtuu|Kommentit pois päältä artikkelissa Opinnäytetyö: Kehitysvammaisten arjen toiminnan tukeminen – Opasvideo oman elokuvan tekemiseen iPadilla

Tekijät: Heidi Haulismaa ja Mervi Airas, Saimaan Ammattikorkeakoulu Opinnäytetyö on valmistunut osana Socomin hallinnoimaa Yes We Can –hanketta. Opinnäytetyö liittyy kehitysvammaisten osallisuutta lisäävään toimintaan, jota hankkeen aikana on lisätty. Avaa video tästä linkistä: Kehitysvammaisten arjen toiminnan tukeminen - Opasvideo oman elokuvan tekemiseen iPadilla

3 11, 2017

Pidetään ikääntyvät osallisina! –asiantuntijaseminaari 24.11.2017

Tekijä | marraskuu 3, 2017|Ammattikorkeakouluissa tapahtuu|Kommentit pois päältä artikkelissa Pidetään ikääntyvät osallisina! –asiantuntijaseminaari 24.11.2017

Saimaan ammattikorkeakoulu Kaikille avoimessa seminaarissa etsitään tapoja tukea ikäihmisten aktiivista roolia yhteiskunnassa Pidetään ikääntyvät osallisina! –asiantuntijaseminaarissa pohditaan Suomen vanhuspolitiikan tavoitteita ja ikäihmisten aktiivista osallistumista yhteiskuntaan: mistä osallisuus ikäihmisten arjessa koostuu ja miten sitä voidaan tukea? Professori Jyrki Jyrkämä Gerontologian tutkimuskeskuksesta sekä Tampereen ja Jyväskylän yliopistosta pohtii puheenvuorossaan sitä, mistä ikäihmisen arjen osallisuus koostuu. Etelä-Karjalan sosiaali- [...]

6 06, 2017

Ikääntyneiden kotona asumista tukeva palvelualue – Case: Valkealan palvelualue

Tekijä | kesäkuu 6, 2017|Ajankohtaista, Ammattikorkeakouluissa tapahtuu|Kommentit pois päältä artikkelissa Ikääntyneiden kotona asumista tukeva palvelualue – Case: Valkealan palvelualue

Avaa koko artikkeli tästä. Tiivistelmä Artikkelissa tarkastellaan suurten ikäluokkien ilmiötä sekä lisätään asiakasymmärrystä 65 - 75 vuotiasta. Lisäksi luodaan visio palvelualueesta, joka erilaisille palveluilla ja toiminnoilla tukee ikäihmisten kotona asumista. Kehittämistyö on jatkoa Kouvolan kaupungin ikääntyneiden palveluissa vuosina 2015 - 2016 toteutetulle valtiovarainministeriön kuntakokeilulle. Kouvolan kaupungin ikääntyneiden palvelut olivat mukana kehittämässä uudenlaista asumispalveluiden toimintamallia, Valkealan [...]

6 06, 2017

Itsensä johtaminen kotihoidon esimiehen työssä

Tekijä | kesäkuu 6, 2017|Ajankohtaista, Ammattikorkeakouluissa tapahtuu|Kommentit pois päältä artikkelissa Itsensä johtaminen kotihoidon esimiehen työssä

Avaa koko artikkeli tästä. Johdanto Työelämässä tapahtuvat jatkuvat muutokset asettavat haasteita työntekijöille. Työstä selviytyminen edellyttää meiltä kaikilta hyvää itsensä johtamista. Itsensä johtamista voidaan pitää tärkeänä osaamisalueena ja parhaimmillaan itsensä johtaminen on luonteva osa organisaatioiden varsinaista johtamisjärjestelmää. Itsensä johtaminen koskettaa siten kaikkia työntekijöitä asemasta riippumatta. Kaiken johtamisen lähtökohtana voidaan pitää, että yksilö osaa johtaa itseään. (Sydänmaanlakka [...]

6 06, 2017

Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen keskeytyminen – Kaakkois-Suomen TE-toimisto 2014-2016

Tekijä | kesäkuu 6, 2017|Ajankohtaista, Ammattikorkeakouluissa tapahtuu|Kommentit pois päältä artikkelissa Työvoimapoliittisen kotoutumiskoulutuksen keskeytyminen – Kaakkois-Suomen TE-toimisto 2014-2016

Avaa koko artikkeli tästä. TIIVISTELMÄ  Maahanmuuttajien määrä Suomessa on kasvanut. Kasvu on huomioitava palveluissa, tiukan taloustilanteen asettaessa reunaehtoja. Kotoutumista edistäviä palveluja on uudistettava, tehostettava ja vaikuttavuutta parannettava. TE-toimiston järjestämä kotoutumiskoulutus kielen ja yhteiskunnallisten taitojen opettajana on tärkeä osa maahanmuuttajan alkupalvelua. Kotoutumiskoulutuksissa esiintyvät koulutuksen keskeytymiset kasvattavat kotoutumisen kokonaiskustannuksia, hidastavat kotoutumisprosessia sekä passivoivat maahanmuuttajaa, mikäli keskeytymisen syynä [...]