Polun varrelta

20 06, 2017

Ympäri kuljettiin, yhteinen polku löydettiin

Tekijä | kesäkuu 20, 2017|Ajankohtaista, Polun varrelta|Kommentit pois päältä artikkelissa Ympäri kuljettiin, yhteinen polku löydettiin

Kulttuuripolku Senioreille- hankkeessa olemme mallintaneet ikäihmisten päivätoiminnan sisällön kehittämistä taiteilijan avustuksella. Eksoten Kotona asumisen tuen yksiköstä on tullut toive rikastuttaa kotona asuvien ikäihmisten päivätoiminnan sisältöä monipuolisesti kuntouttavaksi. Hankkeessa päivätoiminnan sisältöjen kehittäminen lähti liikkeelle taiteilijan työskentelyn kautta. Taiteilija on ohjannut ryhmää kahdessa päivätoimintayksikössä kerran viikossa, yhdessä yksikössä taiteilija ohjasi toimintaan vaihtelevina päivinä neljän viikon syklissä. Lähtökohta [...]

14 03, 2017

Taide kuuluu kaikille – vai niille jotka sitä muutenkin harrastavat?

Tekijä | maaliskuu 14, 2017|Ajankohtaista, Polun varrelta|Kommentit pois päältä artikkelissa Taide kuuluu kaikille – vai niille jotka sitä muutenkin harrastavat?

Ikäihmisten laitoshoitopaikkoja on vähennetty. Kotona asumisen tueksi tarvitaan mielekästä ja kuntouttavaa toimintaa. Taiteen integroiminen osaksi päivätoimintaa on edennyt hyvään vaiheeseen. Kokemukset ovat olleet hyviä. Taiteilijat ovat havainneet ikäihmisten kanssa työskentelyn olevan hienoa ja antoisaa. Erityisen merkittävää on se, että kukaan taiteilijoista ei ennakkoon ollut osannut ajatella osallistujien toimintakykyä. Moni on työskennellyt ikäihmisten, seniorien kanssa, mutta [...]

31 01, 2017

Työparityöskentelyllä vaikuttavuutta

Tekijä | tammikuu 31, 2017|Ajankohtaista, Polun varrelta, Yleinen|0 Comments

Yksi askel taidepalvelujen integroimisessa osaksi sosiaali- ja terveyspalveluja on työparityöskentelymallin omaksuminen.   Lähtökohtana työpari-käytännölle on se, että molemmat osapuolet, niin taiteilija kuin sote-alan ammattilainen, ymmärtävät oman roolinsa ja sen, etteivät kysymyksessä ole irralliset palat, joita osapuolet toteuttavat omista lähtökohdistaan vaan osista syntyy asiakasta moniulotteisesti palveleva kokonaispalvelu. Tähän voidaan päästä sillin, kun molemmilla tahoilla on yhteinen [...]

3 01, 2017

Mitä se tarkoittaa perinteiselle järjestelmälle, kun taiteilija tulee yhdeksi toimijaksi?

Tekijä | tammikuu 3, 2017|Polun varrelta|0 Comments

Porttiteoria taiteen asettumisesta soten toimintalogiikkaan.   Sosiaali- ja terveysalan toimintakulttuuri perustuu pitkään, hierarkkiseen historialliseen järjestykseen. Ammattikunta, joka työskentelee sosiaali- ja terveyspalveluissa, on vakiintunut kauan sitten. Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation yhteydessä toimenkuvien sisältöjä tarkastellaan, on mahdollista, että tila ja tarve uudenlaisille toimenkuville ja uusille toimijoille syntyy organisaatiojärjestyksessä.   Taide osana sosiaali- ja terveyspalveluja on kehittynyt vuosien [...]

12 12, 2016

Kehittämisalustana ikäihmisten päivätoiminta

Tekijä | joulukuu 12, 2016|Ajankohtaista, Polun varrelta|0 Comments

Taiteilijan ja taiteen paikan tarkastelu sotepalveluissa tarvitsee kohteen, missä sitä tehdään. Kulttuuripolku senioreille- hankkeessa se löytyi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotona asumisen tuen yksiköstä. Ikäihmisten päivätoimintaan on haluttu kehittää uudenlaisia sisältöjä. Vaikka on kyse heikossa fyysisessä kunnossa olevista tai vaikeasti muistisairaista ikäihmisistä, arjen toimintakyky on tärkeää, jotta ikäihmisen kotona asuminen on inhimillistä ja Eksoten strategia, [...]

1 12, 2016

Viedään taidetta soteen…

Tekijä | joulukuu 1, 2016|Ajankohtaista, Polun varrelta|0 Comments

Viedään taidetta soteen… laajennetaan taiteen prosenttiperiaatetta yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa…. Otetaan taide palveluvalikkoon Taiteesta osana sosiaali- ja terveyspalveluja on monta näkemystä. Taide on sosiaali- ja terveyspalveluissa uusi työmenetelmä, jolla ei ole vakiintunutta paikkaa tai tilaa. Vaikka aika on kypsä taiteen ottamiseksi osaksi palvelujärjestelmää, historiallinen ja hierarkkinen järjestys ei sitä tue. Taiteelle ei ole olemassa [...]

28 11, 2016

Kulttuuripolku senioreille

Tekijä | marraskuu 28, 2016|Polun varrelta, Yleinen|0 Comments

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socomin hanketta avustettiin 45 000 eurolla (hankkeen kokonaisbudjetti on 60 000 euroa). Socom muodostaa palvelurakennetta taide- ja kulttuuritoimijoiden ja ikäihmisten kohtaamiselle sisältäen selvitykset rahoitusmalleista, ansaintalogiikasta ja taiteilijan työn verotuksesta sote-sektorilla. Osaamiskeskuksella on mahdollisuudet vaikuttaa sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen ja välittää taiteen hyvinvointitoimialan asiantuntemusta osaksi soten perus-, erityis- ja asiantuntijapalveluita. Lisäksi osaamiskeskus selvittää [...]

28 11, 2016

Prosenttiperiaatteen laajentaminen – TULE LUO TAIDE

Tekijä | marraskuu 28, 2016|Ajankohtaista, Polun varrelta|0 Comments

Opetus ja kulttuuriministeriön, Osaaminen ja koulutus kärkihankkeena on Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen yhdessä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Kärkihankkeen tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Taiteen tarjontaa lisätään erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa. Taide voi olla peruspalveluissa työmenetelmänä tai taidetta voidaan tarjota palveluna. Taiteen ja kulttuurin hankintaa sosiaali- ja terveyspalveluihin halutaan sujuvoittaa. Kun taidetta tarjotaan pitkäkestoisesti, hyvinvointivaikutuksia [...]