SOCOMIN TIEDOTE LIITTYEN YLEISÖTILAISUUKSIEN JÄRJESTÄMISEEN KORONAEPIDEMIA HUOMIOIDEN

Kaakkois-Suomen henkilökohtaisen avun keskus, Henkka, tarjoaa henkilökohtaiseen apuun liittyviä palveluja Kaakkois-Suomessa.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom tuottaa sosiaali- ja potilasasiamiespalveluja Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom koordinoi lapsen edunvalvontaa lastensuojelu ja rikosasioissa Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson alueella.