Mitä tavoitellaan?

Helmi Hyvää elämää ikääntyneenä -hankkeessa tuetaan maaseudun ikäihmisten kotona asumista tutussa elinympäristössä sekä vahvistetaan heidän osallisuuden ja turvallisuuden tunnettaan. Hankkeessa etsitään ja löydetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevia ikäihmisiä sekä vahvistetaan yhteistyötä ikäihmisten parissa toimivien tahojen välillä.

Miten?

  • Tehdään konkreettista yhteistyötä ikäihmisten, heidän omaisten ja läheistensä, järjestöjen, seurakunnan ja kunnallisten toimijoiden kanssa yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien ikäihmisten tavoittamiseksi. Otetaan käyttöön kullekin pilotointialueelle soveltuvia etsivän vanhustyön menetelmiä.
  • Kartoitetaan pilotointialueilla olevat tilat/kohtaamispaikat ja toiminta, joihin ikäihmiset voisivat osallistua. Toteutetaan ikäihmisten toiveiden ja tarpeiden pohjalta uutta yhteisöllistä toimintaa. Tiedotetaan ikäihmisille olemassa olevista kokoontumispaikoista ja toiminnasta sekä ohjataan yksinäisyyttä kokevat ikäihmiset heitä kiinnostavien toimintojen ja harrastusten pariin.
  • Järjestetään vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille valmennusta pilotointialueilla
  • Sovitaan pilotointialueilla tavat tehdä yhteistyötä ikäihmisten itsensä, heidän sukulaistensa ja ystäviensä sekä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin välillä ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi

Kenelle?

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä on Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseudulla asuvat yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevat ikäihmiset. Välillisenä kohderyhmänä ovat maaseudun vapaaehtoistyöntekijät ja kolmannen sektorin toimijat.

Milloin ja missä?

Hanketta toteutetaan ajalla 1.5.2019-30.6.2021. Etelä-Karjalan toimenpiteiden toteutus päättyi 30.4.2021 ja Kymenlaakson toimenpiteiden toteutusta jatkettiin hankkeen loppuun saakka. Etelä-Karjalassa pilotointialueet olivat Lemi, Savitaipale ja Rautjärvi ja Kymenlaaksossa Hamina, Elimäki ja Jaala.

Kuka rahoittaa?

Hanketta rahoittaa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) ja rahoituksen on myöntänyt Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Tulokset ja hankkeen myötävaikutuksesta syntyneet asiat

Hankkeessa vahvistettiin tavoitteellista monitoimijaista verkostoyhteistyötä ikäihmisten parissa toimivien tahojen välillä. Hankkeessa kokeiltiin erilaisia etsivän ja löytävän vanhustyön toimintatapoja: Hoksauta minut -kortin käyttöä laajennettiin useamman toimijan yhteisenä etsivän työn välineenä, toteutettiin kyläkerhotoimintaa maaseutukylissä ja kehitettiin ikäihmisten kohtaamisen mahdollisuuksia puhelimitse koronakriisin keskellä. Hankkeessa toteutetun luurikaveritoiminnan kokemusten pohjalta Eksote vakiinnutti puhelinystävätoiminnan koko Etelä-Karjalan alueelle ja Kymenlaaksossa SPR Kaakkois-Suomen piiri käynnisti soittokaveritoiminnan. Lemillä käynnistyi Eksoten vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin luotsaama Lemin ”vapaaehtoistoiminnan rinki” ikäihmisten parissa

Heini Maijanen (30.4.2021 saakka)Projektipäällikkö, YTM
Kauppakatu 32, 2.krs
53100 Lappeenranta
puh. 050 595 4246
heini.maijanen@socom.fi
Jenna PaajanenProjektikoordinaattori, Fysioterapeutti (AMK)
Salpausselänkatu 40 A
45100 Kouvola
puh. 050 323 4852
jenna.paajanen@socom.fi