Painettuja julkaisuja voit tilata tästä linkistä

Voit lukea Yhteinen koti maalla -hankkeen loppuraportin tästä linkistä.

Päivimaria Seppänen, Minna-Maria Behm, Mona Taipale 

Lue julkaisu Issuussa tai lataa se itsellesi tästä

Opinnäytetyön nimi: Kehitysvammaisten arjen toiminnan tukeminen – Opasvideo oman elokuvan tekemiseen iPadilla.
Tekijät: Heidi Haulismaa ja Mervi Airas, Saimaan Ammattikorkeakoulu

Opinnäytetyö on valmistunut osana Socomin hallinnoimaa Yes We Can –hanketta. Opinnäytetyö liittyy kehitysvammaisten osallisuutta lisäävään toimintaan, jota hankkeen aikana on lisätty.

Avaa video tästä linkistä

Osana laajempaa sosiaalihuollon tehtävärakenteen selvitystä Sosiaali- ja terveysministeriö on nähnyt tarpeen selvittää, miten ammattihenkilölakiin liittyviin muutoksiin on kunnissa ja
kuntayhtymissä kyetty vastaamaan. Sosiaalialan osaamiskeskusten toteuttama selvitys toimii itsenäisenä kokonaisuutena valottaen sosiaalityöntekijöiden tilapäisenä sijaisena toimimisen tilannetta eri kunnissa ja kuntayhtymissä. Raportti toimii lisäksi osana laajempaa sosiaalihuollon tehtävärakenteen selvitystä. Raportissa esitetään, kuinka valtakunnallinen kysely sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti toimimisen tilanteesta toteutettiin (luku 2) ja millaista kuvaa vastaukset piirtävät tilapäisenä sosiaalityöntekijänä toimimisen tilanteesta, siihen liittyvistä haasteista sekä niiden ratkaisukeinoista (luku 3). Lisäksi raportissa tarkastellaan, kuinka vastaajat näkevät tilanteen kehittyvän lähitulevaisuudessa (luku 4) sekä kootaan yhteen mahdollisia kehittämisehdotuksia rekrytointiongelmien korjaamiseksi (luku 5).

Avaa julkaisu tästä linkistä

Palasista Palettiin- Kulttuuri osaksi ikäihmisten palveluja on tuotettu Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa, Työtä nuorille ja hyvinvointia ikääntyneille kulttuurista vv.2015-2017.
Hankkeessa koulutettiin nuoria taiteilijoita liiketoimintaosaamisessa, ikäihmisten kanssa työskentelyssä sekä ikäihmisille tarjottavan soveltavan taiteen muotoilussa. Kulttuuritoimintaa integroitiin osaksi ikäihmisten palveluja ja rakennettiin markkinointikanava kulttuuripalvelujen saavutettavuuden helpottamiseksi. Samanaikaisesti selvitettiin, paljonko sote-euroja säästyy ikäihmisten palveluissa, kun sijoitetaan kulttuuriseen hyvinvointiin.

Avaa julkaisu tästä linkistä