Kansa-koulu III -hanke on valtakunnallinen STM:n valtionavustama hanke, jossa kaikki Suomen 11 sosiaalialan osaamiskeskusta ovat mukana. Hankkeen päätavoitteena on valmentaa sosiaalihuollon ammattilaisia valtakunnallisesti yhdenmukaiseen kirjaamiseen ja järjestää myös kertaavaa valmennusta Kansa-koulu I ja II -hankkeiden (2015–19) aikana valmennetuille kirjaamisvalmentajille.

Hankkeessa vahvistetaan sosiaalialan kirjaamisosaamista digitaalisesti siten, että valmennukset järjestetään Kirjaamisfoorumissa neljän viikon mittaisina digitaalisina kursseina. Kirjaamisfoorumiin on myös avattu kaikille avoin määrämuotoisen kirjaamisen materiaalipankki.

Jokaisen osaamiskeskuksen alueella työskentelee aluekoordinaattori, joka koordinoi oman alueensa kirjaamisasiantuntijoiden verkostoja sekä vastaa yhteistyöstä muiden kirjaamista edistävien toimijoiden kanssa. Aluekoordinaattorit osallistuvat myös valtakunnalliseen valmennustyöhön kirjaamisfoorumilla sekä kirjaamisosaamisen jatkuvaan kehittämiseen hankkeessa.

Hanketta hallinnoin Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso  ja hanke toteutetaan ajalla 1.4.2019-31.12.2021. Socomin aluekoordinaattori hankeessa on Reetta Konttinen.

Reetta Konttinen
Reetta KonttinenKansa-koulu III -hanke, aluekoordinaattori, YTM
Kauppakatu 32, 2.krs
53100 Lappeenranta
puh. 050 555 1399