Kansa-koulu II-hanke – Kirjaamisvalmennus koulutusorganisaatiot

Oppilaitosyhteistyössä tuotettu materiaali

Harjoituspankki

Hankkeen yhteistyöoppilaitosten opiskelijat ovat toteuttaneet kuvitteellisia sosiaalihuollon asiakastilanteita, joita voidaan käyttää asiakastiedon kirjaamisen harjoitteluun. Voit käyttää näitä harjoituksia osana kirjaamisvalmennusta, ammatillista tai korkeamman asteen koulutusta.

Harjoitusmateriaaliin kuuluu video- ja tekstimuotoisia sosiaalihuollon asiakastilanteita, esimerkkiasiakirjoja sekä valmiita tehtävänantoja.

Työikäisten palvelut

Lapsiperheiden palvelut

Lastensuojelu

Päihdehuolto

Iäkkäiden palvelut