Tällä sivulla julkaistaan Kansa-koulu-hankkeen ja Kansa-koulu II -hankkeen materiaalia ja linkkejä muilla sivustoilla sijaitsevaan sosiaalihuollon tiedonhallintaa ja sen kehittämistä koskevaan materiaaliin.

Kansa-koulu-hankkeen ja Kansa-koulu II -hankkeen materiaalia

Nykytilan kartoituksen työkalu on Excel-taulukko, jonka avulla on tarkoitus selvittää, mitä sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja organisaatiossa nyt laaditaan. Tiedosta on hyötyä sosiaalihuollon organisaation valmistautuessa Kanta-palveluihin (Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon) liittymiseen.

Nykytilan kartoituksen työkalun täyttöohjeessa kuvataan työkalun rakennetta ja sen täyttämistä sarake sarakkeelta. Lisäksi täyttöohjeessa on kuvattu työkalun ja sillä kerättävien tietojen käyttötarkoituksia.

Työkalu (Excel-taulukko) ja sen täyttöohje laadittiin Kansa-koulu-hankkeessa yhteistyössä hankkeen toiminta- ja tietomääritysten pilottiorganisaatioiden kanssa. Pilottiorganisaatiot testasivat työkalua. Työkalua kehitettiin edelleen pilottien kokemusten perusteella ja valtakunnalliset määritykset ja luokitukset huomioiden. Nykytilan kartoituksen työkalua jatkokehitetään ja ylläpidetään Kansa-koulu II -hankkeessa.

Lataa
Nykytilan kartoituksen työkalu (versio 3.0 13.2.2019) (Excel-taulukko)
Työkalun täyttöohje (versio 3.0 13.2.2019) (pdf-tiedosto)

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisen kehittämisen Sontikka VI -seminaarissa 1.11.2018 pidetty Kansa-koulu II -hankkeen esitys Kansa-koulu II -hanke – Kokemuksia neljältä kaudelta (materiaali SlideSharessa, avautuu uuteen välilehteen)

Sontikka VI -seminaarin esitykset ja videotallenteet:
Esitysmateriaalit SlideSharessa (avautuu uuteen välilehteen)
Videotallenteet Youtubessa (avautuu uuteen välilehteen)

THL järjesti kirjaamisvalmentajien II kesäseminaarin Kansa-koulu-hankkeesta valmistuneille kirjaamisvalmentajille 14.6.2018. Kansa-koulu II -hankkeen hankejohtaja Marjo Oravan esitys kesäseminaarissa:
Kansa-koulu II -hanke kirjaamisvalmentajien tukena (SlideSharen sivu, avautuu uuteen välilehteen)
Toiminta- ja tietomääritysten käyttöönottoa pilotoineiden seitsemän pilottiorganisaation havainnot sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen, kansallisten prosessikuvausten mukaisten prosessien ja asiakasasiakirjojen käyttöönotosta on koottu Prezi-esitykseen. Havainnot on luokiteltu hyötyihin, haasteisiin ja ratkaisuihin kuuluviksi. Osa havainnoista koskee ainoastaan tiettyä pilottiorganisaation käyttämää asiakas- tai potilastietojärjestelmää, joten havaintoja on ryhmitelty myös tietojärjestelmittäin. Jotkut havainnot kertovat siitä, miten sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen tai THL:n määritysten mukaiset sosiaalihuollon asiakasasiakirjat voi ottaa käyttöön tietyssä tietojärjestelmässä. Avaa pilottien hyvät käytännöt tästä linkistä
Kansa-koulu-hankkeen esitys Kohti sosiaalihuollon Kanta-palveluja -tilaisuudessa Porvoossa 31.1.2017 (PDF): Kansa-koulu_Porvoo_20170131.pdf
”Kohti määrämuotoista kirjaamista”– artikkeli on julkaistu Talentia-lehden numerossa 7/2016 sivuilla 21 – 23.  Artikkeli on luettavissa suppeammassa muodossa myös Talentian internetsivuilla.
Pilotin työsuunnitelman rungossa on tehtäviä ja asioita, jotka sosiaalihuollon organisaatiossa on hyvä käydä läpi osana sosiaalihuollon palvelutehtäväluokituksen ja THL:n määritysten mukaisten asiakasasiakirjojen käyttöönottoa.

Avaa Työsuunnitelma

Hanna Lohijoen Sontikka IV -seminaarissa 22.9.2016 pitämä esitys Liikennevalistusta matkaan lähtijöille Kansa-koulu-hankkeessa nyt ja vuonna 2017 tehtävästä työstä mm. kirjaamisvalmentajien valmennuksesta.
Kansa-koulu-hankkeen SONet BOTNIAn alueen käynnistystilaisuudessa 14.12.2015 esitetty materiaali: SONet BOTNIAn toiminnasta kertovalla sivulla
Kansa-koulu-hankkeen esitykset Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen alueella pidetyssä tilaisuudessa: Kansa-koulu-hankkeen Kick-off -seminaari 27.11.2015
Kansa-koulu-hankkeen esitys Keski-Suomen sosiaali- ja terveysjohdon työkokouksessa 28.10.2015 (PDF): Kansa-koulu_20151028_04
Kansa-koulu-hankkeen hankesuunnitelma avautuu tästä linkistä

Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten pilottien loppuraportit liitteineen

Eksote osallistui Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton pilotointiin lapsiperheiden palvelujen palvelutehtävässä. Loppuraportti sisältää runsaasti Eksoten lapsiperheiden palvelujen pilotoinnissa kerättyä tietoa ja havaintoja.
Eksoten pilotin loppuraportti (pdf) (Avautuu uuteen välilehteen)
Jyväskylän kaupungin perusturva osallistui Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton pilotointiin lastensuojelun palvelutehtävässä. Loppuraportti sisältää runsaasti lastensuojelun pilotoinnissa kerättyä tietoa ja havaintoja.
Jyväskylän pilotin loppuraportti (pdf) (Avautuu uuteen välilehteen)
Päijät-Hämeessä toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton pilotointiin lapsiperheiden palvelujen palvelutehtävässä osallistuivat peruspalvelukeskukset Aava ja Oiva sekä Heinolan ja Lahden kaupungit. Loppuraportti sisältää runsaasti Päijät-Hämeen lapsiperheiden palvelujen pilotoinnissa kerättyä tietoa ja havaintoja. Loppuraportti on julkaistu 30.11.2017.
Päijät-Hämeen pilotin loppuraportti (pdf) (Avautuu uuteen välilehteen)
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala osallistui Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton pilotointiin lastensuojelun palvelutehtävässä. Loppuraportti sisältää runsaasti Turun lastensuojelun pilotoinnissa kerättyä tietoa ja havaintoja.
Turun pilotin loppuraportti (pdf) (Avautuu uuteen välilehteen)
Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi osallistui Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton pilotointiin lastensuojelun palvelutehtävässä. Loppuraportti sisältää runsaasti Vaasan lastensuojelun pilotoinnissa kerättyä tietoa ja havaintoja.
Vaasan pilotin loppuraportti (pdf) (Avautuu uuteen välilehteen)

Muualla sosiaalihuollon tiedonhallinnasta

THL:n internetsivulla ’Ennen käyttöönottoa tehtävät valmistelut’ on tietoa siitä, millaisia tehtäviä sosiaalihuollon organisaatiolla on edessään ennen sosiaalihuollon Kanta-palveluihin (asiakastiedon arkistoon) liittymistä. Sivulta löytyy esim. taulukko ’Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönoton tehtävät sote-organisaatiolle’.
Ennen käyttöönottoa tehtävät valmistelut (avautuu uuteen välilehteen)
THL:n internetsivulla ’Koulutusmateriaalit’ on runsaasti materiaalia, jonka tuella sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatio voi vahvistaa henkilökunnan osaamista Kanta-palveluista. Koulutusmateriaalia voi käyttää esimerkiksi henkilöstötilaisuuksissa ja perehdytyksessä.
Koulutusmateriaalit (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen)
THL järjesti kirjaamisvalmentajien III kesäseminaarin Kansa-koulu-hankkeesta valmistuneille kirjaamisvalmentajille 17.6.2019. Kesäseminaarin esitysmateriaalit ovat saatavissa
SlideSharesta (Avautuu uuteen välilehteen)
Kansa-koulu II -hankkeen aluekoordinaattori Päivi Malisen esitys kesäseminaarissa:
Kirjaamisosaaminen vahvistuu! Terveiset Kansa-koulu II -hankkeesta (Avautuu uuteen välilehteen)
THL järjesti kirjaamisvalmentajien II kesäseminaarin Kansa-koulu-hankkeesta valmistuneille kirjaamisvalmentajille 14.6.2018. Kesäseminaarin esitysmateriaalit ovat saatavissa
SlideSharesta (Avautuu uuteen välilehteen)
Kansa-koulu II -hankkeen hankejohtaja Marjo Oravan esitys kesäseminaarissa:
Kansa-koulu II -hanke kirjaamisvalmentajien tukena (Avautuu uuteen välilehteen)
THL järjesti vanhojen potilas- ja asiakastietojen arkistoinnin infotilaisuuden 6.3.2018. Maarit Rötsä puhui tilaisuudessa otsikolla Sosiaalihuollon vanhojen tietojen arkistoinnin edellytykset, määritykset ja erot terveydenhuoltoon. Infotilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavissa
SlideSharesta (Avautuu uuteen välilehteen)
Maarit Rötsän esitysmateriaali infotilaisuudessa:
Sosiaalihuollon vanhojen tietojen arkistoinnin edellytykset, määritykset ja erot terveydenhuoltoon (Materiaali SlideSharessa, avautuu uuteen välilehteen)
Maarit Rötsän puheenvuoron videotallenne:
Sosiaalihuollon vanhojen tietojen arkistoinnin edellytykset, määritykset ja erot terveydenhuoltoon (Video Youtubessa, avautuu uuteen välilehteen)
Vaasan kaupungin lastensuojelu on ensimmäisenä ottanut Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönsä. Vaasan kaupungin VALAS Kanta -hankkeen myötä Vaasan kaupungin lastensuojelun asiakasasiakirjat siirretään sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. VALAS Kanta -hanke on jatkoa Vaasan Kansa-koulu-hankkeen toiminta- ja tietomääritysten käyttöönoton pilottiin.
VALAS Kanta -hankkeesta THL:n sivuilla (THL:n internetsivu, avautuu uuteen välilehteen)
VALAS Kanta -hankkeen projektisuunnitelma (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)
Vaasan pilotin loppuraportti (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)
Lastensuojelu otti käyttöönsä Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ensimmäisinä Suomessa (Vaasan kaupungin tiedote, avautuu uuteen välilehteen)
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto on uusin Kanta-palvelu (THL:n tiedote, avautuu uuteen välilehteen)
Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) on SosKanta-hankkeen myötä ottanut toisena organisaationa Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöön.
Eksoten ’Kehitämme parhaillaan’ -sivulla on julkaistu SosKanta-hankkeen materiaalia mm. tehtävälista SOTE-organisaatiorekisteriin rekisteröitymiseksi.
Sosiaalihuollon tiedot Kanta-arkistoon (SosKanta)’ -sivulla on tietoa SosKanta-hankkeesta, hankkeen hankesuunnitelma, käyttöoikeusmalli, uuden asiakastietojärjestelmän käyttöönottoa koskevat infodiat ja hyödyllistä viestintä- ym. materiaalia organisaatioille, jotka valmistautuvat Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon.
Eksote on ottanut sosiaalihuollon Kanta-palvelut käyttöön, mikä sujuvoittaa sosiaalipalvelujen asiakkaiden asiointia’ (Eksoten tiedote, avautuu uuteen välilehteen)
Eksoten SosKanta-hankkeen aikajanalle on koottu tietoa SosKanta-hankkeen toiminnasta ja tehtävistä osa-alueittain (Eksoten sivu, avautuu uuteen välilehteen)
SosKanta-info: Eksoten liittyminen sosiaalihuollon Kanta-palveluihin 13.11.2018 pidetyn SosKanta-hankkeen webinaarin videotallenne (Sivu, avautuu uuteen välilehteen)
SosKanta-info: Eksoten liittyminen sosiaalihuollon Kanta-palveluihin 13.11.2018 pidetyn SosKanta-hankkeen webinaarin esitysmateriaalit (Eksoten sivu ’Seminaarit’, avautuu uuteen välilehteen)
Turun kaupungin hyvinvointitoimiala aloittaa sosiaalihuollon Kanta-palvelujen käyttöönoton I vaiheessa päihdehuollossa ja sosiaalipäivystyksessä.
Turun sosiaalihuollon asiakastiedot Kanta-palveluihin (TurkKa) -projekti (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen)
TurkKa-projektin projektisuunnitelma (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)
Liedon ja Akselin SoLAkKa-hankkeessa on tarkoitus tallentaa vammaispalveluissa ja työikäisten palveluissa vuodesta 2013 alkaen laadittuja vanhoja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoja Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.
Liedon ja perusturvakuntayhtymä Akselin sosiaalipalveluiden tietojen siirto Kantaan (SoLAkKa) (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen)
SoLAkKa-hankkeen hankesuunnitelma (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)
IKI-hankkeen loppuraportti ja toimintaopas on hyväksytty Raision sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnassa 4.4.2017.
IKI-hankkeeseen ovat osallistuneet Raisio, Lieto ja Uusikaupunki. Tarkoitus on ollut kehittää hankekuntien ikäihmisten palveluja kotihoidossa, omaishoidon tuessa sekä SAS-toiminnassa hyödyntäen ja pilotoiden kansallisesti määriteltyjä toimintaprosesseja ja niiden eri vaiheisiin liittyviä asiakasasiakirjoja ja termistöä. Hanke on keskittynyt käytännön kehitystyöhön, ei tietojärjestelmien kehittämiseen.
Suorat linkit:
IKI-hankkeen loppuraportti
IKI-hankkeen toimintaopas
IKI-hankkeesta tietoa ja hankkeen hankesuunnitelma, loppuraportti ja toimintaopas THL:n sivulla: Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (IKI)
Sirpa Kuusisto-Niemen väitöskirja ’Tiedon hallinta sosiaalihuollossa – tiedonhallinnan paradigma opetuksen ja tutkimuksen perustana’ on julkaistu sähköisenä  http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-2279-3/. Kirjaa voidaan pitää uuden tieteenalan, sosiaalihuollon tiedonhallinnan, määrittelynä ja perusteoksena.
Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista 254/2015 Finlexissä
Sosiaalihuollon Kanta-palvelut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilla
Sosiaalihuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja määrämuotoisen kirjaamisen toimeenpanohanke (THL:n Kansa-hanke) : Hankesuunnitelma vuosille 2016-2020
Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versioon 5.0 on talvella 2018 – 2019 päivitetty ja täydennetty ensisijaisesti sosiaalipalveluihin ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin liittyviä käsitteitä. Päivityksiä on tehty mm. asiakasasiakirjarakenteiden ja muiden asiakastietoihin liittyvien luokitusten kehitystyön vuoksi. Esimerkiksi uusi äitiyden selvittämisen sosiaalipalvelu ja siihen liittyvät sosiaalihuollon asiakasasiakirjat on lisätty sanastoon. Myös joitain taloudellisten luokitusten ja yleisiä sosiaalialan käsitteitä on päivitetty. Sosiaalialan tiedonhallinnan sanaston versio 5.0 sisältää 655 suomenkielistä käsitettä, suositukset käytettävistä termeistä, käsitteiden määritelmät ja niitä täydentäviä huomautuksia. Lisäksi sanastossa on useista käsitekokonaisuuksista käsitejärjestelmäkaavioita.

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto – Palveluihin, palveluprosesseihin ja asiakastietoihin liittyviä käsitteitä. Versio 5.0 – korjattu. THL. 13.5.2019 löytyy THL:n sivulta Käsitemalli ja sanastot

Sosiaalialan tiedonhallinnan sanasto on julkaistu myös palvelussa Sote-sanastot.fi

Määräykset sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan vaatimusten yhdenmukaistamiseksi löytyvät THL:n sivuilta: Määräykset

Määräykset-sivulta löytyvät mm. Määräys 1/2015: A-luokkaan kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaiset tietoturvavaatimukset, Määräys 2/2015: Omavalvontasuunnitelmaan sisällytettävät selvitykset ja vaatimukset sekä määräyksen liite 1 Omavalvontasuunnitelman mallipohja, Määräys 1/2016: Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta, Määräys 2/2016: Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista vaatimuksista sekä määräyksen liitteet 1 – 4 ja Määräys 1/2017:  Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin.

THL:n määräys 1/2017 koskee sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön käyttöoikeuksien määrittelyä sähköisesti talletettuihin sosiaalihuollon asiakastietoihin. Määräystä sovelletaan sosiaalihuoltoa tai sosiaalipalveluja järjestäviin, tuottaviin tai toteuttaviin viranomaisiin sekä yksityisistä sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) tarkoitettuihin palvelujen tuottajiin ja toteuttajiin.

Määräys tulee voimaan 1.7.2017. Määräystä sovelletaan silloin, kun organisaatio liittyy valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon, kuitenkin viimeistään 1. päivästä tammikuuta 2021.
Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin (pdf, avautuu uuteen välilehteen)

THL on 10.7.2019 julkaissut kesällä 2019 päivitetyt sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset prosessikuvaukset sivullaan ’Sosiaalihuollon palveluprosessit’. Prosessikuvausten aikaisemmat versiot olivat lokakuulta 2017. THL:n huhtikuussa 2017 julkaisemaa luokitusta ’Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi’ on päivitetty tammikuussa 2019.
Linkit:
Sosiaalihuollon palveluprosessit’ -sivu (avautuu uuteen välilehteen)
Sosiaalihuollon palveluprosessit ja niissä syntyvät asiakasasiakirjat Versio 3.0 Kesä 2019 (pdf-tiedosto, avautuu uuteen välilehteen)
Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi -luokitus Koodistopalvelimella (avautuu uuteen välilehteen)
THL on tammikuussa 2019 julkaissut päivitetyn luokituksen ’Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi’. Luokitus sisältää sosiaalihuollon viisi yleistä palveluprosessia määritelmineen. Palveluprosessit ovat:

  • Asian vireilletulokäsittely
  • Palvelutarpeen arviointi
  • Asiakkuuden suunnittelu
  • Palvelun järjestäminen
  • Palvelun toteutus

Sosiaalihuolto – Sosiaalihuollon palveluprosessi -luokitus Koodistopalvelimella (avautuu uuteen välilehteen)

Sosiaalihuollon palveluprosessit’ -sivulta löytyy lisätietoa sosiaalihuollon palveluprosesseista ja palvelutehtäväkohtaiset prosessikuvaukset.

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet on julkaistu Sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden ja metatietojen palvelussa (Sosmeta) sekä THL:n sivulla Asiakirjarakenteet.
Sosmeta-palvelu (Avautuu uuteen välilehteen)
Asiakirjarakenteet (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen)
Lukuohje sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteiden tulkitsemiseen ja palautteen antamiseen THL:n sivulla: Asiakirjarakenteet

Lukuohje.pdf (suora linkki)

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston I ja II vaiheen määrittelyjä on päivitetty. Vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille, versio 3.5 on julkaistu 10.7.2019. Päivitettyjä versioita on julkaistu myös teknisistä rajapintakuvauksista: Sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomalli versio 3.3 1.7.2019, Sosiaalihuollon asiakirjastandardin Skeemat ja esimerkkiasiakirjat versio 2.9 sekä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston Medical Records sanomat – viestinvälitysmääritys liitteineen versio 3.0.

I ja II vaiheen määrittelyt on julkaistu sekä Kanta-palvelujen että THL:n internetsivuilla:
Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt (Kanta-palvelujen sivu, avautuu uuteen välilehteen)
Vaatimukset tietojärjestelmille (10.7.2019 päivitetty THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen)

Sosiaalihuollon tietokomponentit on julkaistu Sosiaalihuollon asiakirjarakenteiden ja metatietojen palvelussa (Sosmeta) sekä THL:n sivulla Asiakirjarakenteet.
Sosmeta-palvelu (Avautuu uuteen välilehteen)
Asiakirjarakenteet (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen)
Sosiaalihuollon ratkaisuarkkitehtuuri versio 3.1, tiedonhallinnan tukiprosessit versio 3.1 sekä vaatimukset asiakastietoja käsitteleville tietojärjestelmille versio 3.5 on julkaistu THL:n sivulla ’Vaatimukset tietojärjestelmille’. Sivulla on uudet versiot myös esim. koosteiden tietosisällöistä, asian ja asiakkuusasiakirjan tietosisällöistä sekä sosiaalihuollon asiakirjojen metatietomallista. Lisäksi on julkaistu taulukko ammattihenkilön sähköisellä allekirjoituksella allekirjoitettavista asiakirjoista.

Vaatimukset tietojärjestelmille on julkaistu THL:n internetsivulla:
Vaatimukset tietojärjestelmille (10.7.2019 päivitetty THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen)
Vaatimusmäärittelyjä on julkaistu myös sivulla Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston määrittelyt (Kanta-palvelujen sivu, avautuu uuteen välilehteen)

Viikon pähkinöissä on lyhyinä videoina vastauksia sosiaalihuollon tiedonhallinnan usein kysyttyihin kysymyksiin kuten:
– Mitä tietoja sosiaalihuollon työntekijä näkee Sosiaalihuollon asiakastiedon arkistosta?
– Miksi sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteissa on pakollisiksi määriteltyjä tietoja vain vähän?
– Kuka sosiaalihuollossa on asiakas?
– Mitä tarkoitetaan sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen kontekstitiedoilla?
– Mitkä ovat riittävät ja tarpeelliset tiedot Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston kirjauksissa?
Viikon pähkinöiden soittolista on julkaistu Youtubessa: Sosiaalihuollon tiedonhallinnan usein kysyttyjä kysymyksiä (avautuu uuteen välilehteen)
THL:n internetsivulla ’Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri’ on kerrottu kokonaisarkkitehtuurista ja sen kehittämisestä. Sivulta löytyy myös linkki lokakuussa 2018 julkaistuun Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansalliseen kokonaisarkkitehtuuriin.
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kokonaisarkkitehtuuri (THL:n sivu, avautuu uuteen välilehteen)
THL 2018: Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojen kansallinen kokonaisarkkitehtuuri Versio 2.0. Lokakuu 2018. Tekijät: Marika Pentikäinen, Anna Kärkkäinen, Juha Mykkänen, Jaakko Penttinen, Konstantin Hyppönen, Timo Siira ja Marko Jalonen
THL 2016: Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealueen kokonaisarkkitehtuuri – Ylätason arkkitehtuurin nykytilan ja hallituskauden kehityskohteiden kuvaus versio 1.0 26.4.2016.
THL 2015: Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri – Periaatteet ja yhteiset linjaukset
Tekijät: Huovila, Mikko; Aaltonen, Anna; Porrasmaa, Jari; Laaksonen, Maarit; Korhonen, Maritta Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri – Periaatteet ja yhteiset linjaukset
THL 2015: Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut – Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri, Tavoitetila 2020 v. 1.0
Tekijät: Laaksonen, Maarit; Aaltonen, Anna; Hyppönen, Konstantin; Huovila, Mikko; Peksiev, Tiina; Suhonen, Marko; Wahlroos, Mika Sosiaalihuollon asiakastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut – Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri, Tavoitetila 2020 v. 1.0
THL 2015: Terveydenhuollon potilastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 2016 – Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri
Tekijät: Huovila, Mikko; Aaltonen, Anna; Hyppönen, Konstantin; Porrasmaa, Jari; Vuokko, Riikka; Jalonen, Marko
Terveydenhuollon potilastietojen käsittely ja valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut 2016 – Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuuri
THL OPER-yksikön ohje 2/2017 koskee yleiseen käyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja kuten esimerkiksi tekstinkäsittely- ja taulukkolaskentaohjelmistoja, yleiskäyttöisiä asianhallintaohjelmistoja, videoneuvotteluohjelmistoja sekä yleisiä viestinvälitysohjelmistoja. Yleiskäyttöisten ohjelmistojen hyödyntäminen on mahdollista sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavissa organisaatioissa.
Yleiskäyttöisten ohjelmistojen käyttö täytyy sisällyttää tietosuojan ja tietoturvallisuuden omavalvontasuunnitelmaan, mikäli ohjelmistoa käytetään asiakas- tai potilastiedon käsittelyssä.
Ohje on julkaistu THL:n sivulla Ohjeet (avautuu uuteen välilehteen)
Suora linkki ohjeeseen 2/2017:
Ohje yleiseen käyttöön tarkoitettujen ohjelmistojen hyödyntämisestä sote-palveluissa (pdf)
Asiaa sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin rekisteröitymisestä Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sivuilla: Sosiaalityöntekijän hakeutuminen sosiaalihuollon ammattirekisteriin
Rautiainen, Helena: Sosiaalihuoltoon yhtenäistä asiakastietoa – Case kirjaamisvalmentajien valmennus

Rautiaisen Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan ”kirjaamiskäytäntöjen yhtenäistämisen edellytyksiä työntekijän ja organisaation näkökulmista paikallisessa kirjaamisvalmentajavalmennuksessa. Laajempi näkökulma liittyy asiakaslähtöisyyden edistämiseen yhdenmukaistuvissa digitalisoituvissa sosiaalihuollon palveluissa.”
Suora linkki graduun: Rautiainen 2017: Sosiaalihuoltoon yhtenäistä asiakastietoa – Case kirjaamisvalmentajien valmennus

Tiedote tiedonohjaussuunnitelmien ajantasaistamisesta sosiaalihuollon toimintayksiköissä

Kansallisarkiston 20.1.2017 julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan mm., että ”Sosiaalihuollon toimintayksikön ei tarvitse sisällyttää tiedonohjaussuunnitelmaansa (TOS) niitä asiakkaan palveluprosessissa syntyneitä asiakastietoja ja -asiakirjoja, jotka talletetaan valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon.”
Lisäksi tiedotteessa lukee mm. näin: ”Sosiaalihuollon toimintayksikön TOS:n tulee sisältää esimerkiksi ajanvaraukseen, laskutukseen ja maksatukseen liittyvät asiakirjatiedot, joita ei tallenneta Kanta-palveluihin. Myös mahdolliset muut asiakastietojärjestelmässä käsiteltävät prosessit tulee kuvata TOS:ssa. Lisäksi sosiaalihuollon yksikön hallintotoiminnot tulee sisällyttää TOS:aan.”

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallisen kehittämisen Sontikka VI -seminaari järjestettiin Formula 1 -teemalla 1.11.2018.
Sontikka VI -seminaarin esitykset ja videotallenteet:
Esitysmateriaalit SlideSharessa (avautuu uuteen välilehteen)
Videotallenteet Youtubessa (avautuu uuteen välilehteen)
Sosiaalihuollon tiedonhallinnan Sontikka V -seminaari järjestettiin 4.10.2017. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavissa SlideSharesta (Avautuu uuteen välilehteen)
Hanna Lohijoen esitys Sontikka V -seminaarissa 4.10.2017: Uimaopettajat valmiustilassa – aluekoordinaattoreiden ja kirjaamisvalmentajien tuki sote-organisaatioille (materiaali SlideSharessa, avautuu uuteen välilehteen)
Kirjaamisen ja tilastoinnin kehittäminen Kanta-Hämeen sosiaalipalveluissa (KiTi) -hankkeen päätösseminaarin 4.2.2016 luentomateriaali Pikassoksen sivuilla