Sosiaalihuollon palvelutehtävien ja sosiaalipalvelujen määrittely kansallisesti yhtenäisellä tavalla yhtenäistää sosiaalihuollon palvelutuotantoa ja siinä käsiteltävää tietoa. THL:n julkaisemien asiakasasiakirjarakenteiden käyttöönotoilla yhtenäistetään sosiaalihuollossa käytettävien asiakasasiakirjojen nimiä ja rakennetta sekä asiakirjojen tietosisältöjä ja asiakasasiakirjoissa käytettäviä otsikoita.
Asiakkaan on jatkossa helpompaa ymmärtää itseään koskevia päätöksiä ja muita itsestään kertovia asiakasasiakirjoja, kun asiakasasiakirjojen rakenteet ja tietosisällöt ovat yhtenäisiä riippumatta siitä, missä organisaatiossa asiakastiedot on kirjattu.

Palvelutehtävien yhdenmukaisen jäsennyksen, yhtenäisten toimintakäytäntöjen ja THL:n julkaisemien asiakasasiakirjarakenteiden käyttöönotoilla sosiaalihuollon asiakastiedoista saadaan aiempaa vertailukelpoisempia ja yhtenäisempiä. Tavoitteena on, että yhdessä organisaatiossa kirjattuja asiakastietoja voidaan ymmärtää toisissa organisaatiossa samalla tavalla kuin asiakastiedot kirjannut henkilö on ne ymmärtänyt.

Toiminta- ja tietomäärityksiä, joiden käyttöönottoa Kansa-koulu-hanke tukee:

  • Toiminnallisia määrityksiä:
    • Sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitus
    • Luokitus sosiaalipalveluista
    • Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset prosessikuvaukset
  • Tietomäärityksiä:
    • Sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteet

Toiminta- ja tietomäärityksiä otetaan käyttöön Kansa-koulu-hankkeen piloteissa

Kansa-koulu-hankkeen pilottiorganisaatiossa otetaan käyttöön mm. sosiaalihuollon palvelutehtäväluokitus ja THL:n julkaisemia asiakasasiakirjarakenteita.

Lue lisää Kansa-koulu-hankkeen piloteista

 

Lisätietoja

Teppo Taskinen
Teppo Taskinensosiaalihuollon tiedonhallinnan asiantuntija, FM, tradenomi
toiminta- ja tietomääritysten toimeenpano
+ 358 40 717 0314