Nykytilan kartoituksen työkalun käytön tueksi järjestetyt kyselytunnit ovat päättyneet. Kiitämme kaikkia osallistuneita. Kyselytunnit toteutettiin etäyhteydellä ja niille pyydettiin ilmoittautumaan etukäteen.

Nykytilan kartoituksen työkalua ja sen täyttämistä koskevia kysymyksiä pystyi lähettämään sähköpostilla osoitteeseen kysymykset@socom.fi
Sähköpostitse tulleisiin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan kahden viikon kuluessa, mutta esimerkiksi kesälomakaudella vastauksen saaminen saattoi kestää kauemmin.

Sähköpostitse tulleita työkalua koskevia kysymyksiä ja niiden vastauksia koottiin usein kysyttyihin kysymyksiin https://trello.com/b/dhQCS08W/ukk-nykytilan-kartoitus-tyokalu-julkinen Usein kysytyt kysymykset -palsta täydentyy vähitellen. Kannattaa tarkistaa, löytyykö vastaus kysymykseesi jo sieltä.

Nykytilan kartoituksen työkalun täyttöohjeessa on kuvattu työkalun rakennetta ja täyttämistä sarake sarakkeelta. Lisäksi täyttöohjeessa on kuvattu työkalun ja sillä kerättävien tietojen käyttötarkoituksia.
11.12.2019 päivitetty nykytilan kartoituksen työkalu versio 3.2 ja sen täyttöohjeen versio 3.0 13.2.2019: https://socom.fi/2017/03/nykytilan-kartoituksen-tyokalu-ja-sen-tayttoohje-julkaistu/

Huom. Nykytilan kartoituksen työkalun versiota 3.0 on esitelty mm. Keski-Suomen sosiaalihuollon Kanta- ja digiseminaarissa 2.4.2019. Tilaisuudesta on katsottavissa videotallenne. Työkalun esittely alkaa tallenteen kohdassa 2:08:10. Keski-Suomen sosiaalihuollon Kanta- ja digiseminaarin esitysmateriaalit ja videotallenne löytyvät Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sivulta ’Tapahtumien materiaalit’ http://koskeverkko.fi/tapahtumien-materiaalit/. (Sivu avautuu uuteen välilehteen.)

Nykytilan kartoituksen työkalun käytöstä saa lisätietoja myös Kansa-koulu-hankkeen kevään 2017 aluekierroksen ’Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen – lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille’ tilaisuuksien videotallenteista esityksestä ’Toiminta- ja tietomääritysten pilottien käyttämät työkalut’.

’Sosiaalihuollon Kanta-palveluihin valmistautuminen – lainsäädäntöä, tukea ja ohjausta sote-toimijoille’ tilaisuuksien videotallenteet: https://socom.fi/kansa-koulu/aluekierros2017/